Reidar Bergene Holm har i torsdagens ØP et innlegg om jernbaneplanene. Hans første avsnitt om fremtidig dominans av elbiler har han rett i. Han har også dessverre rett i Stortingets «føringer» om sentralt plasserte jernbanestasjoner slik at flest mulig kan gå. Bergene Holm klarer derimot ikke å frigjøre seg fra sine partifellers (og Arbeiderpartiets) feilgrep om stasjon i sentrum av Larvik.

Det er denne «føringen» som er problemet, og den må derfor omgås. Vi planlegger for LARVIK, ikke for Oslo S. Vi planlegger for fremtiden, la oss si i 2033. Still deg opp på jernbanestasjonen, så vil du allerede i dag se tendensen. Om 10 år gjelder følgende påstander:

1. INGEN skal til jernbanestasjonen. ALLE skal videre til en annen dør.

2. ALLE bruker motorisert transport; bil, buss elle drosje for å komme til denne døren, alt elektrisk.

3. Dersom jernbanen blir mye brukt i fremtiden, vil stasjonen bli et trafikknutepunkt. Denne trafikken vil vi ikke ha i sentrum. Dersom vi vil at jernbanen skal bli brukt i vår utspredte kommune, må vi ha gratis eller billig mulighet for parkering av privat bil i gåavstand til stasjonen.

Konklusjonen er enkel: Jernbanestasjonen må legges utenom sentrum, på et sted hvor trafikken ikke sjenerer og hvor det er areal til mange parkeringsplasser, det være seg Alfred, Elveveien eller Bommestad.

Våre politikere må derfor snarest gå vekk fra den ukloke traseen gjennom Larvik sentrum og oppheve båndleggingen. Bane NOR vil neppe gå med på planen heller. Det er virkelig forakt for folkets penger å bruke en unødvendig milliard kroner til et alternativ som ikke vil fungere og som ødelegger byen.

Snu og gjenopprett tilliten!