Gå til sidens hovedinnhold

Ingen store endringer før i mars – noen lettelser for barn og unge

Det blir ingen store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars. Men det åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.

Statsminister Erna Solberg (H) trakk i sin innledning på koronapressekonferansen fredag ettermiddag fram at mange ulike grupper ønsker lettelser i tiltakene for nettopp dem, men at summen av disse ønskene vil resultere i økt smitte.

– Jeg benytter anledningen til et sitat jeg har brukt i mange andre sammenhenger før, men som også gjelder for denne situasjonen, nemlig Jan P. Syses sitat: «Vi er imot summen av alt det vi er for», sa Solberg.

– Det går den rette veien

Usikkerheten som i all hovedsak dreier seg om de nye virusvariantene, er fortsatt for stor. Betydelige lettelser i tiltakene på Østlandet og på Vestlandet fra mandag vil også i sum føre til økt aktivitet.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sa Solberg.

Lettelser for unge

Samtidig blir det nå enkelte lettelser for barn og unge.

– Barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 mennesker på disse arrangementene, 200 ute, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse fredag.

Innendørs kan det være inntil 50 personer på disse arrangementene. Utendørs er grensen 200. Det inkluderer utøvere, foreldre, trenere og småsøsken, men alle må være fra samme kommune. Det betyr for eksempel at et fotballag eller håndballag kan spille mot andre lag i samme kommune.

Studenter får komme på skolen

Det åpnes også for at flere studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal kunne få bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

Dermed kan flere sitte på lesesaler, møtes i mindre grupper og få fysisk undervisning. Større forelesninger og sammenkomster bør imidlertid fortsatt unngås.

Regjeringen påpeker at det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet og at situasjonen kan endre seg raskt på kort tid.

Fakta om private sammenkomster, arrangementer og skjenking

■ Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Regler for arrangementer:

■ Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

■ Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).

■Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

■ Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

■ Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).

■ Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

■ Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

■ Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Kommentarer til denne saken