Dermed blir det ingen streik i Spordrift og OneCo Networks.

Norsk Jernbaneforbund hadde varslet at de ville ta ut 117 medlemmer i Spordrift på fagområdene bane, signal og strømforsyning i Narvik, Alnabru, Lillestrøm og Asker. EL og IT Forbundet ville ta ut 81 medlemmer i OneCo Networks i Trøndelag og Oslo.

– Vi er fornøyd med å unngå en streik som kunne ha rammet togpassasjerer og godstransport på bane kraftig og gitt store negative samfunnsmessige konsekvenser, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Den største floken i meklingen var ikke penger, men striden om gjennomsnittsberegning av arbeidstid for de ansatte i Spordrift. Spørsmålet har ifølge LO vært en verkebyll mellom ledelsen og ansatte i selskapet, og var hovedårsaken til at oppgjøret endte hos Riksmekleren.

Nattens løsning innebærer at spørsmålet blir løftet ut av tariffoppgjøret og isteden gjenstand for en rettstvist, med et planlagt tvistemøte innen 1. oktober i år.

Lise Olsen, som var LO Stats forhandlingsleder i meklingen, mener løsningen er klok.

– Det er alltid vanskelig å bli enig i forhandlinger og mekling når partene har ulik forståelse av det som står i en overenskomst. Da er det greit at denne uenigheten blir rettslig belyst, om det nå skjer i Arbeidsretten eller i en sivil domstol, hvis det blir valget, sier hun.