Inger (64) ble utsatt for vold den gang det ikke fantes mye hjelp : – Tredje gang jeg flyttet måtte det bli varig

I dag er vold og overgrep i nære relasjoner et tema som mange snakker om, mens fremdeles få vet hvordan de skal formidle videre. I hjemmet, i eldreomsorgen og andre steder møter offentlig ansatte historier de ikke har en plan for hvordan fanges opp.