Innbruddsbølge på Østlandet – dette er de ute etter

– Det er viktig å vite at denne type aktivitet skjer.