Hagesesongen i full gang, og Larvik kommune innfører nok en gang vanningsrestriksjoner for sommerhalvåret.

Restriksjonene på vanning med spreder i kommunen vil gjelde i perioden 18. mai til 27. august, men vanning med håndholdt slange eller vannkanne er tillatt i perioden, skriver Larvik kommune på sine hjemmesider.

Sikre alle vann

Kommunen opplyser om årsaken til at det er restriksjoner for hagevanning:

– Når mange bruker mye vann, kan vannverket få problemer med å produsere nok vann til å fylle bassengene våre. I tillegg vil noen kunne oppleve dårlig vanntrykk, fordi andre bruker for mye, står det på hjemmesidene.

– Ved svært varme dager både dobler og tredobler forbruket seg. Verken vannverket eller ledningsnettet er dimensjonert for et så høyt forbruk over tid, og i ytterste konsekvens risikerer vi at vannet som leveres, ikke er hygienisk sikkert.

Det kan også bli problemer med å levere vann til brannslukking.

Når er dine vanningsdager?

Hagevanning tillates kun med én spreder per hage i maks tre timer. Man følger siffer i hus/hytte/plassnummer, for å vite hvilke tidspunkt og dager man kan vanne.

Siste siffer i hus/hytte/plassnummer:

  • 1 og 2: mandag og torsdag kl. 17.00-20.00
  • 3 og 4: mandag og torsdag kl. 20.00-23.00
  • 5 og 6: tirsdag og fredag kl. 17.00-20.00
  • 7 og 8: tirsdag og fredag kl. 20.00-23.00
  • 9 og 0: onsdag og lørdag kl. 17.00-20.00
  • Uten nummer: onsdag og lørdag kl. 20.00-23.00

For campingvogner/campinghytter bestemmes vanningsdager av siste siffer i plassnummer.

Dispensasjon

Kommunen skriver at det finnes noen få unntak fra restriksjonene, og at disse kan få dispensasjon.

Det kan gis dispensasjon for vanning av:

  • Nyanlagte gressplener
  • Nyanlagt hekk
  • Nylagt kjøkkenhage

Søknad om dispensasjon sendes inn via et skjema som ligger på kommunens hjemmeside.