Rådmannen har bestemt seg i jernbanesaken, og går mot Bane NORs anbefalinger

Det har vært mye fram og tilbake i jernbanesaken i Larvik, både når det gjelder stasjonsplassering og trasévalg gjennom Tjølling. Bane NOR har vært klare i sine anbefalinger, men rådmannen går for andre alternativer.

DEL

Rådmannen har i dag sendt ut sin innstilling i jernbanesaken, og han innstiller for ny jernbanestasjon i Kongegata - høy løsning, og går for Verningen-korridoren gjennom Tjølling.

Bane NORs anbefalinger er Indre havn - høy løsning, og Stålaker øst.

Peker på byutvikling

I saksfremlegget som er sendt ut, og publisert på Larvik kommunes nettsider (les hele teksten her), medgir rådmannen at Indre havn-alternativet vil gi mindre konsekvenser og større forutsigbarhet, men mener at Kongegata-alternativet bedre ivaretar Larviks identitet, og utløser det største byutviklingspotensialet.

LES OGSÅ: Ikke alle tenker negativt om Jernbanedirektørens kursendring: – Må få utredet et tredje alternativ

Rådmannen medgir også at en løsmassetunnel som skal gjennomføres i åpne byggegroper gjennom hjertet av Larvik bysentrum vil gi betydelige utfordringer, og ha store ringvirkninger både før, under og etter byggeprosessen. Rådmannen oppfordrer derfor til et forpliktende samarbeid mellom både tiltakshaver og andre.

«Målet må være å sikre at det blir minst mulig negative konsekvenser og best mulige framtidsutsikter for Larviksamfunnet», står det i saksfremlegget.

LES OGSÅ: Bane NOR har sagt sitt - viser nye illustrasjoner for jernbaneløsning i Larvik

Belastning for næringslivet

Men det er ikke bare stasjonsalternativet det har vært diskutert rundt, også traséalternativene gjennom Tjølling har skapt stor debatt; både fra grunneiere, næringsdrivende, bønder og beboere.

LES OGSÅ: Jernbanedirektør varsler at det ikke er nok penger. Ordføreren er bekymret for stagnering: – Det verste som kan skje for Larvik

Bane NOR mener at Stålaker Øst er å anbefale, men rådmannen går altså for Verningen, selv om han skriver at alternativene her har vært mer likstilt, og valget ikke like åpenbart.

Rådmannen viser til den faglige uenigheten mellom Bane NOR og Direktoratet for Mineralforvaltning som bakgrunn for sin innstilling, i tillegg til å peke på belastningen næringslivet i Larvik ville fått ved en kombinasjon av Kongegata og Stålaker.

«Rådmannen forstår at dette vil gi noen negative konsekvenser, men mener at avbøtende tiltak vil kunne bidra til å redusere disse til et akseptabelt nivå.»

LES OGSÅ: Ny rapport sår tvil om stasjonsplassering: Manvik: – Dette har jeg hevdet hele tiden

Formannskapet behandler saken 14. august og kommunestyret 21. august.


Artikkeltags