– Vi er ordentlige Larviks patrioter, og er veldig opptatt av byutvikling, forteller leder for Torstrand vel, Anna Hansen.

Sammen med ti andre velforeninger inviterer de inn til åpent møte på Torstrand torg søndag. De har invitert rikspolitikere fra storting og regjering til å svare på hva de tenker om anvisningen som Jernbanedirektoratet sendte til Samferdselsdepartementet 16. juni 2022 om å skrinlegge dobbeltspor gjennom Larvik.

Mener det er et statlig løftebrudd

– Jernbanestrekninga berører oss på Torstrand veldig. Den deler bydelen i to og i tillegg skaper mye støy. Når vi trodde Intercity var spikra, så visste vi at den 140 år gamle jernbanen forsvinner. Vi fikk alle sjokk at Intercity ble stoppet i Sandefjord, fortsetter Hansen.

Velforeningene anser dette både som et statlig løftebrudd og som et overtramp mot lokaldemokratiet. Avgjørelsen er ikke i tråd med det flertallet i Stortinget ønsker, og enkeltspor er et alternativ som verken har blitt utredet eller behandlet som en del av planprosessen da Larviks kommunestyre behandlet saken i august 2019, skriver velforeningene i sin pressemelding.

– Vi reagerer på at det er så lett å stryke viktige saker fra nasjonal transportplan. Intercity skulle binde byene og hjelpe med videre utvikling av byen og regionen. Vi vet at Vestfoldbanen er den mest trafikkerte i Norge, og så bare settes det en strek over.

Lederen for Torstrand vel forteller videre at de vil prøve å hjelpe politikerne som har jobbet med denne planen i mange år.

– Det viktigste for Larvik er å få bundet både Larvik sammen, og Vestfold og Telemark sammen.

LES SAKER SOM ØP TIDLIGERE HAR SKREVET OM INTERCITY:

Åpen mikrofon til innbyggere

I pressemeldingen står det skrevet at ordfører Erik Bringedal, varaordfører Rune Høiseth, leder av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg og regiondirektør Kristin Saga i NHO har alle takket ja til å holde appeller.

I tillegg er hele det politiske Larvik anmodet om å delta. Det vil også bli en sekvens med åpen mikrofon slik at innbyggere og foreninger kan få komme til ordet.

På Torstrand vel sin egen Facebook-side, skriver de følgende:

«Førstkommende søndag arrangerer Torstrand Vel, i samarbeid med ti andre velforeninger i Larvik, et møte på Torstrand torg. Temaet er Intercity – mer presist, de flotte planene om dobbeltspor helt til Skien, som det plutselig ikke blei noe av. I hvert fall blir det ikke dobbeltspor gjennom Larvik.

Møtet på søndag vil ikke handle om hvilken trasé som burde vært valgt, eller hvilken stasjonsplassering. Vi er derimot opptatt av at mange her i Larvik, både politikere, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, har brukt mye tid og bidratt i en beslutningsprosess som har gått over flere år. Nå utsettes Intercity-utbyggingen gjennom Larvik «på ubestemt tid», helt uten videre. Dette synes vi vitner om liten respekt for politikk og frivillig engasjement på lokalnivå. Dessuten: Også Larvik trenger ei jernbaneløsning for framtida!

Jernbaneutbygginga er et spørsmål som berører oss alle. Vi håper derfor at så mange som mulig møter opp på Torstrand torg førstkommende søndag. Vel møtt!»

LES OGSÅ: En klar oppfordring til hageeiere: – Kan fort føre til trafikkfarlige situasjoner