Isfront i MDG?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Først: Jeg har det rimelig varmt og komfortabelt på «min side» av det ØP kaller isfront, selv om det er min bestemte mening at mulige samarbeidsproblemer bør ryddes opp i internt ved å snakke sammen.

Styret i Larvik MDG har diskutert samarbeidet i kommunestyregruppa og partiet, og gitt styreleder fullmakt til å handtere saken videre, i samarbeide med gruppeleder og fylkesleder. Styreleder og gruppeleder har sendt meg en uttalelse, som konkluderer med å be meg fortsette som uavhengig representant ut valgperioden. Etter spørsmål fra ØP, har visst Hallstein oversendt denne uttalelsen til ØP, så nå er skittentøyvasken i gang.

ØP har sitert deler av uttalelsen slik: «Etter langvarige samarbeidsproblemer mellom Tormod Knutsen og resten av KST-gruppa og styret, der Knutsen har drevet solospill og egenmarkering gjennom valgkamp, forhandlinger/konstituering og budsjettprosess, ber vi om at Tormod Knutsen fortsetter som uavhengig representant resten av valgperioden».

Det kan være forskjellige meninger om hvem som driver solospill og egenmarkering, eller undergraver partiet og dets formål. Jeg har svart på påstandene i uttalelsen og foreslått at vi bør snakke sammen. Det har ikke styreleder og gruppeleder vært interessert i, hverken før eller etter uttalelsen. Jeg kan ikke se at dette tyder på vilje eller evne til å samarbeide?

Uttalelsen sier at årsaken til samarbeidsproblemene er sammensatte, men skyldes i særdeleshet Tormod Knutsens handlinger, listet opp i fem punkter, som jeg må kommentere:

– Å kritisere tidligere og potensielt fremtidige samarbeidspartnere midt i en forhandlingsprosess, uten forankring i resten av partiet.

Etter fire års samarbeide med bl.a. Ap er det min erfaring at Ap's medlemsmøte ikke forholder seg til inngåtte avtaler. Dette bekreftet jo Aps Bente Seierstad i ØP: «En slik avtale er ingenting verdt etter at sentrale politikere har inntatt sine avtalte posisjoner.» Dette har jeg påpekt flere ganger i foregående fireårsperiode, og gjentok etter valget at jeg hverken kan anbefale eller stemme for en slik avtale. Flere MDG-medlemmer har uttalt det samme. Det ville være «svikefullt» ikke å gjøre oppmerksom på dette før forhandlingene, og så stemme mot en eventuell fremforhandlet avtale etterpå.

– Å reise forslag i kommunestyret imot partiets politikk, og som resten av kommunestyregruppa er imot til tross for forståelse av den taktiske intensjonen.

Jeg har tidligere fremmet et tilsvarende «omvendt forslag» om kjøp av klimakvoter for det vi ikke greide å oppnå av kommunens egne klimamål. Det fikk som forventet ikke en eneste stemme (ikke fra MDG heller). Det betyr vel at vi skal greie våre egne klimamål lokalt, hvilket er i samsvar med MDGs politikk. Slike «omvendte forslag» skaper neppe forvirring om MDGs politikk. Det aktuelle «omvendte forslaget» nå nylig fikk heller ikke en eneste stemme! En kan selvfølgelig ha forskjellige meninger om denne formen! Dette har jeg allerede beklaget.

– Å levere eget budsjettforslag, separat fra partiets

Jeg hadde spilt inn til Hallstein en god del poster som var videreføring av «grønne» poster MDG hadde fått inn i tidligere budsjetter. Disse var ikke innarbeidet i Hallsteins forslag. Derimot var Nye Stavern skole innarbeidet. Budsjettet ble behandlet i to gruppemøter. I det ene møtte fire medlemmer, hvorav to gikk for «grønne» poster og mot Stavern skole. I det andre møtte bare tre, så der ble det flertall for Hallsteins forslag. Det er vanskelig å se at Hallsteins forslag hadde et stort flertall i MDG. «Mindretallsforslaget» var på alle andre poster identisk med «flertallsforslaget». De fleste andre partiene hadde også utsatt Stavernskolen ett år eller mer.

– Å stemme ned eget partis, og så stemme for andre partiers budsjettforslag

Under program- og nominasjonsmøtet reserverte jeg meg mot en del punkter som betyr «kuvending» i forhold til hva MDG har stått for i foregående fireårsperiode og etter mitt syn er tvilsomme ift MDG's verdier og prinsipper. Denne reservasjonen har jeg fulgt opp gjennom forslag og stemmegivning. Andre partier har jo gledelig nok også «adoptert» en del av MDGs forslag, som de stemte mot i foregående periode!

– Å snakke nedsettende om kolleger, særlig offentlig, men også internt.

Jeg har ikke snakket nedsettende om noen. Styret har jo selv påpekt at samarbeidsforholdene har vært «utrivelige». Når jeg har fått spørsmål om dette, har jeg bekreftet dette i diplomatiske former. Jeg har heller aldri snakket om noe «Venstrekupp».

Dette handler om politisk uenighet, og det bør vi kunne løse internt.

I praksis er vi jo dessuten enige om de fleste saker, men når det for eksempel gjelder bygging av ny Stavern skole, har jeg stemt for det jeg mener er MDGs prinsipper. Det er verken penge- eller miljøbesparende å stadig bygge nytt. Det er best for miljøet at man ikke sentraliserer alt, men at de fleste finner det meste av det de trenger der de bor, slik at behovet for å bruke bil reduseres. Dessuten er det min mening (og ikke i strid med valgprogrammet) at innholdet i skolen (f.eks. nok gode lærere) er viktigere enn nye skolebygg.

MDG fikk i foregående periode inn krav om BREEAM-sertifisering av nybygg og rehabiliteringer, samt livsløpsvurderinger både økonomisk og miljømessig. Forprosjekteringen som er igangsatt for ny skole ved Brunla ungdomsskole vil derfor sikkert gi et strålende bygg fra et slikt synspunkt! Problemet med «røm og riv»-politikken er imidlertid at et nybygg starter med et stort negativt handicap i forhold til rehabilitering opp mot «dagens standard», både økonomisk og miljømessig. Mange kommuner har gode erfaringer med mange rehabiliteringsprosjekter for ganske slitne skolebygg, til kostnader på mellom 50 og 70% av tilsvarende nybygg.

Ansvarlig kommuneøkonomi krever at vi er forsiktige med (unødvendige) nyinvesteringer i annet enn helse og omsorg, bl.a. lokalmedisinsk senter i sykehuskvartalet.

MDG har ikke tradisjon for eller regler om å bruke partipisken – tvert imot var mottoet ved 2015-valget: «Tenk selv – stem grønt!». Vi har tradisjon for stor takhøyde. Det ga oss ingen problemer i foregående fireårsperiode.

Bare styret har mulighet for å sende ut noe til alle medlemmer. Jeg har heller ikke fått adgang til mail-gruppa som er opprettet for kommunestyregruppa. Etter forslag fra Hallstein holder MDG gruppemøter som er åpne for alle innbyggere hver mandag i de ukene noen av oss skal møte i politiske utvalg. Det ser ikke ut til at det er avholdt slike møter etter nyttår. Jeg har i alle fall ikke fått noen invitasjon. Dessuten kan dette muligens være av interesse for velgerne som har stemt på oss i MDG, og for innbyggerne generelt.

Jeg beklager derfor at jeg har måttet velge innlegg i ØP for å få fram flere sider i denne saken, som jeg mener burde vært løst ved å snakke sammen internt.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.