Vestlig verden med NATO og FN ofte lager egne lister overfor hvem terroristene er, på bakgrunn av sine egne interesser. Men de glemmer å påføre de største terroristene i verden, er faktisk land som produserer våpen og okkuperer andre land. Men folk har en annen terror liste, der ligger Tyrkias regime på toppen av listet.

Kurdistan er et landområde, er okkupert og delt i mellom fire stater som er dagens Tyrkia, Iran, Syria og Irak. Faktisk uten vestlige hånd ville aldri disse nådeløse statene ha okkupert vårt land. Historien viser oss at Kurderne har ved flere ganger nærmet seg å ha sitt eget stat, men forsøkene for å oppnå frihet har blitt hard knust og slått ned av okkupantene med hjelp av store makter i Verden. Etter første og andre verdens krig ble det dannet nye stats grenser i Midtøsten etter Vestens og Russlands interesser. Som et resultat av Vestens politikk har kurderne betalt høy pris i Midøsten. Kurderne har de siste 100 årene blir massakrert, tvangsflyttet og assimilert.
Når en gal mann som Trump sier at, vi vil ikke hjelpe kurderne fordi de ikke har hjulpet oss i andre verdenskrig og ved Normandie slaget f.eks. Da forstår vi hva slags galskap og mennesker som styrer verden i dag. Trump glemte at allerede under 1.verdens krig var kurderne splittet mellom nye landegrenser og og mellom Kurdistan og Normandie er det tusenvis av kilometerene.
Når NATOs leder støtter Tyrkia i sin krig mot terror (kurderne) glemmer han nok at den påviste største ISIS støtte spiller var nettopp Tyrkia, da forstår vi hvilken type galskap vi lever i. Når vi så Stoltenberg gråter på den mørke dagen i norsk historie den 22 juli pga. det som skjedde i Utøya kan man ikke forestille seg at han som NATOs leder støtter tyrkisk angrep mot kurderne. Tusenvis av sivile vil bli drept og flere hundre byer og landsbyer i Kurdistan vil bli ødelagt. Nettopp dette er et godt eksempel på dobbeltmoral politikk og politikere som styrer verden. Kurderne var modige kjempere i kampen mot Isis, og kjempet ikke bare for seg selv men for hele verden. Vi var vitne til grusomheten fra den verste terror organisasjonen i verden. Kurderne mistet mer enn 15 000 modige kvinner og menn i denne kampen. Når ISIS var nesten knust, så etterlater USA og Vesten kurdere til sin NATO allierte Tyrkia som igjen vil være nådeløse mot kurderne. Slik det ser ut, vil Vesten og USA ha en ustabil Midtøsten...
Terrororganisasjonen ISIS har fått støtte fra mange land i verden, det meste og største støtten kom fra to land Tyrkia og Qatar. Tyrkia har aldri blitt straffet for sin støtte til ISIS men tvert imot den ble belønnet med å invadere og angripe kurdiske områder både i sør og vest Kurdistan.
Når kurdernes frihets kjempere for en selvstendig Kurdistan blir kalt på en umoralsk og urettferdig måtte for terrorister, så vil jeg si det høyt da er alle kurdere i verden er terrorister.
Nå er det på tiden at alle viser sympati overfor kurdere som har lid i mer enn 100 år. Tiden er inne for en rettferdig fredsløsning for kurdere i Midtøsten for å få sin egen frihet...

Nawzad Amedi
Hikmat Nomat
Kawa Safar