Islam trenger en lignende reformasjon som kristendommen gikk gjennom i år 1500. Vi har vært vitne til å se nærmest krigstilstander, kun av den grunn at en hellig bok brennes. I et vestlig demokratisk land med rettsstat og ytringsfrihet.

Legitimering av vold i religionens navn er ikke en sunn retning for samfunnet å gå.

Hadde noen brent bibel eller toraen, vil man bare svart med å latterliggjøre. Hvordan ville det vært om noen kristne gikk til angrep på ytringsfriheten ved å kjøre gjennom politisperringer eller steiner politimenn? Da hadde nok debatten vært litt ulik.

Et spørsmål å stille er hvorfor det nærmest er ingen muslimer som tar til ordet mot denne volden? Likevel tror jeg mange muslimer er svært urolig over å se slike tilstander, men hva gjør at de unngår å ta avstand fra det? Er det frykt for å bli sett på som «for vestlig»? Dette er et oppriktig bekymret spørsmål fordi denne forklaringen velger mange å bruke. De frykter for å bli utstøtt.

Samtidig må det nevnes at bokbrenning og vold er to helt forskjellige verdener. Hvis ingen hadde brydd seg om hva Paludan og SIAN gjorde, ville de oppnådd ingenting.

Men er det en ting som er klart så er det at det er kun de som utøver volden, som har ansvaret for volden. Provokasjon er ingen legitimering for vold. Om det skulle vært tilfellet, ville vil slått hverandre ned hverdagslig.

For om man mener at sannheten og moralen er på den sin side – hvorfor trenger man vold?

Også må det avklares at muslimer er mennesker, og islam er en religion. Disse menneskene trenger en befrielse fra en kultur som legitimerer vold for blasfemi. Og om noen mener jeg tar feil, så vil jeg gjerne høre disse stemmene ta til ordet i den offentlige debatten. Ta et oppgjør og avstand fra denne volden i islams navn.

For menneskets skyld så trenger islam en reformasjon.