Dette uttalte en Imam i Norge i etterkant av halshoggingen av en lærer i Frankrike fordi han hadde vist karikaturtegninger av Muhammed i sin undervisning som eksempel på ytringsfrihet.

Hvor går egentlig grensen mellom sykdommen Islamisme og den såkalte religionen Islam? Er det kun halshogging og terror som er sykdom og alt annet Islam står for som er religion? I vårt land er det religionsfrihet, så vi skal altså akseptere bigami, ekteskap med barn, kjønnslemlestelser, sosial kontroll og at kvinner kun har halve verdien av menn, – og sharialover?

Jo mer man setter seg inn i hva Islam står for, jo mer avskyelig blir det – lover og regler som kontrollerer gjøren og laden ned til minste detalj. Og det dreier seg i meget stor grad om sex, – kvinner som mannens eiendom til forlystelse og barneoppdragelse. Kvinner skal bære hijab så hår og ører ikke synes, det kan friste fremmede menn. De aller mest sømmelige benytter Niqab eller Burka. Paradiset er ubrukte kvinner/jomfruer – mange titalls til hver mann. Hva kvinner vederfares sies det lite om. Hvorfor forsvares alt dette av politikerne våre?

Jo visst finnes det sekulære muslimer som jobber og bidrar til fellesskapet vårt, – problemet er at de fremdeles er muslimer. De tør ikke forlate Islam av hensyn til familie og venner, det kan få konsekvenser. Jeg har ved flere anledninger etterlyst noen som kan fortelle/undervise oss om det positive med Islam, men aldri fått et eneste svar, kun henvendelser på telefon fra folk som vil være anonyme og ber meg skrive mer. Noen har fortalt at de er ansatte i Den norske kirke. Det må være fortvilet å registrere egne biskoper ønske Islam velkommen? Einar Gelius har ryggerad og sier det de fleste av oss mener.

Det er forstemmende å se hvordan vi hele tiden skal vise hensyn, tilpasse oss muslimer: Vi har aldri bedt om halalkjøtt – segregert svømmeundervisning eller forbudt salmesang og tradisjonell julefeiring på skoler. Nå synes det å være god latin. Hvorfor krever vi ikke noe av innvandrere fra muslimske land? Hvorfor reagerer ikke kvinner i større grad på det muslimske kvinnesynet? Vi har til og med en likestillingsminister som ikke kan gå i Moskeen sammen med sin kone!

Leste nettopp at moskeene i Oslo får 100 millioner i støtte – støtte til bekjempelse av våre norske og vestlige verdier? Det er trist å registrere at norske myndigheter overhodet ikke reagerer, og at problemene skal skjules. Jeg er ikke for brenning av Koraner, men ikke glem at muslimer har brent bibler, norske flagg og ambassader. Er det OK? Jeg utsetter meg nok en gang for å bli kalt rasist, men jeg kan og vil ikke sitte stille å se landet vårt bli ødelagt av Islamisme. Islam er skadelig for vårt samfunn.

Det er slett ikke alle muslimer som er positive til terror, men all muslimsk terror har sitt utspring i Islam!

(Red.anmr: Innsenderen er kommunestyrerepresentant for FrP og leder for kontrollutvalget i Larvik)