Før landsmøtet til Senterpartiet spurte Lars Egeland fra «Nei til atomvåpen» her i Østlands-Posten hva Senterpartiets standpunkt til den internasjonale forbudstraktaten mot atomvåpen er.

Jeg regner med Egeland blir beroliget når et offensivt landsmøte bekrefter det som har vært Senterpartiets politikk i mange år. Senterpartiet vedtok å støtte norsk tilslutning til traktaten – Senterpartiet er for et atomvåpenforbud og skal jobbe for at flere land gjør det samme.

Årsaken til at Senterpartiet støtter et atomvåpenforbud, er at trygghet er viktig for oss. En verden uten atomvåpen er en tryggere verden.

Myten høyresida sprer om at å støtte et atomvåpenforbud bryter med våre NATO-forpliktelser, bør også avlives en gang for alle. Det er ikke NATO som har atomvåpen, det er tre av medlemslandene. Utenriksminister Søreide, fra Høyre, har slått fast at det ikke er noe juridisk hinder for at Norge som NATO-medlem kan slutte seg til traktaten som forbyr atomvåpen.

Jeg har stor respekt for organisasjonen Nei til Atomvåpen, og jeg husker godt både fredsaktivist Ole Kopreitans vogn på Karl Johan tog Bestemødre mot Atomvåpen som gjorde sterkt inntrykk med sine ukentlige aksjoner.

Den forrige rødgrønne regjeringa tok initiativ til en internasjonal debatt om atomvåpen sine humanitære konsekvenser. Resultatet av dette initiativet førte til forhandlinger i FN, som igjen førte til et forbud mot atomvåpen, signert av 122 land. Dette initiativet er Senterpartiet stolte av, og ser fram til å følge opp dette i en ny regjering fra høsten av.