Det er på høy tid med en politisk reform for å hjelpe rusavhengige. Dessverre løser ikke regjeringens forslag til rusreform problemet – _den skaper heller nye utfordringer.

Norge har i en årrekke ligget høyt på den europeiske statistikken over overdosedødsfall. I 2019 ble det registrert 275 narkotikautløste dødsfall i landet vårt. Det er et skremmende høyt tall, og heldigvis ser det ut til å være tverrpolitisk enighet om at rusmisbrukere bør få hjelp heller enn straff.

Reformen som er foreslått svarer dessverre ikke på denne utfordringen. Tvert imot inneholder ikke reformen forslag til nye helsetjenester, økt kapasitet eller økte ressurser til behandling og ettervern.

En annen og langt mer positiv statistikk viser at Norge er blant de landene der færrest unge prøver og bruker narkotika, og at det er lavere narkotikabruk i Norge enn i gjennomsnittet i Europa.

Med rusreformen risikerer vi at denne statistikken endres dramatisk. En kjerne i reformen er nemlig avkriminalisering: Bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal ikke lenger være straffbart, selv om det fortsatt i prinsippet er ulovlig.

Hvis regjeringen får det som den vil, så kan man for eksempel ha på seg to gram kokain, 10 gram cannabis og en halv desiliter GHB uten å risikere større konsekvenser enn at man må møte kommunale rådgivere for en samtale og få tilbud om helsehjelp. Hvis man ikke møter så kan kommunen ilegge gebyr (til forskjell fra en bot fra politiet).

Med dette fratas politi og hjelpeapparat verktøy de mener er viktige for å forebygge. Folkehelseinstituttet, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Legeforeningen, politiet og helsesykepleierne har alle sagt at en avkriminalisering uten reaksjoner kan føre til økt bruk av narkotika.

I iveren etter å hjelpe de som sliter mest, sender man altså et signal om at utprøving og «festbruk» av narkotika ikke er så farlig. En slik politikk kan i verste fall normalisere bruk av narkotika.

Vestfold Senterparti mener regjeringen må tilbake til tegneblokka. Samfunnet må være tydelig på at narkotika er ulovlig og at bruk normalt skal møtes med reaksjoner, samtidig som rusmisbrukere ikke bør for sin avhengighet. Med basis i dette må det lages en rusreform med nye virkemidler og ressurser til å hjelpe de rusavhengige og som forsterker arbeidet med forebygging.

Samfunnet må klare å hjelpe de rusavhengige uten at vi samtidig normaliserer narkotika gjennom avkriminalisering.