Jeg leser i ØP for onsdag at Rune Sleveland vil etablere et serveringssted ved den nedlagte holdeplassen på Eikenes ved Farris. Så bra!

Eikenes er et av de aller mest idylliske steder ved Farris, og vil være et naturlig stoppested for de som kommer til å bruke den nedlagte jernbanetraseen som tur- og sykkelvei. Med nydelig utsikt over Farris til Roppestad og Bonnegolt.

Forurensning av Farris er noe som vi alle forstår er et viktig hensyn. I dette tilfellet blir anlegget liggende i god avstand fra Farris. Med tilkobling til eksisterende godkjent avløpsanlegg, og septik til tett tank, må jo muligheten for forurensning av Farris være minimal. Et viktig poeng til er at de som vil bruke turveien, kan gå på do og bli kvitt søppel i «ordna former», slik at vi unngår forsøpling langs turveien og Farris. Et slikt servicepunkt vil jo bidra til mindre forurensning av Farris. Og dette vil en privatmann ordne for oss, uten at det koster kommunen fem øre!

Vi er mange som ønsker deg lykke til, Rune Sleveland. Vi gleder oss til å ta en brus og litt mer på Eikenes holdeplass, etter en herlig sykkel- eller gåtur langs Farris.