Larvik kommunes økonomiske situasjon er slik at kommunedirektøren ser det nødvendig å foreslå begrensning i ønsket pengebruk og å utrede det følsomme temaet eiendomsskatt. Et slikt forslag må tas på alvor. Jeg er for en utredning, men det må utredes bredere og dypere enn bare en bestemt type kommunal inntekt.

Mandatet bør være å ta fram mulige tiltak for å øke kommunens inntekter og redusere kommunens utgifter på bred basis, på både kort og lang sikt. Det må utredes slik at politikerne kan si både ja og nei til det som utredes når de ser konsekvensene av de forskjellige tiltak. All makt og all maktesløshet skal fortsatt ligge hos kommunestyret.

Det er for enkelt å avvise utredning og tro at problemet er løst. Det er også for enkelt å vedta eiendomsskatt og tro at problemet er løst med dette. Kommuner med eiendomsskatt bruker også opp all sine inntekter, men deres økonomiske utfordringer synliggjøres på et høyere kostnadsnivå.

Hvem som utreder og hva som utredes er viktig. Slikt er heller ikke gjort på et par ettermiddager, slikt må tas på alvor og gjøres grundig. Dette er kommisjonsarbeid, med mye kompetanse involvert! Mange års forsøk på å finne Sareptas krukke i kommunens budsjetter og regnskaper har ikke gitt gode nok resultater, og det som ble funnet ble raskt brukt opp. Kommunens utfordringer må møtes med åpenhet, objektivitet og kreativitet. Her er mange høyder å forsvare og mange dumper å fylle.

Når kommunedirektøren peker på hva som må til av økonomisk forbedring, er det en mulighet vi må gripe med begge hender. Her kan vi få utredet mange handlingsrom, nå kan vi få se hva vi bør og tør gjøre. For alle kriser inneholder muligheter, og Larvik har større muligheter enn mange!