Jahn Kåre legger ned etter konkurs: - Det går jo ikke når folk ikke gjør opp for seg

Jahn Kåre Uthuslien Larsen drev Larvik Gym som et «pro bono-prosjekt». Så betalte ikke nok av medlemmene den lille treningsavgiften. Nå er gymmet konkurs.