Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid!

I sitt rette element!

I sitt rette element! Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har gjennom 150 år arbeidet aktivt for å sikre gode muligheter for jakt og fiske i Norge. Den ble startet i 1871 som en klubb for å ivareta medlemmenes egeninteresser. I dag er vi en framtidsrettet folkebevegelse med over 110.000 medlemmer.

Visjonen til NJFF er «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid». Det er en god og tydelig visjon, der vi synliggjør at vi skal ivareta den unike, norske friluftstradisjonen der høsting av naturens overskudd står sentralt. Legg også merke til ordet «alle» i visjonen. Det tydeliggjør at NJFF er en organisasjon som skal sikre alle som ønsker det adgang til å utøve jakt og fiske.

Norge er sannsynligvis et av verdens beste land å leve i for den som er interessert i jakt og fiske. Mulighetene er uendelige, prisnivået stort sett akseptabelt og tilgjengeligheten i det store er god. Vi er da også verdens mest fiskende folkeferd, og hele 10 % av befolkningen står i jegerregisteret. Denne brede deltagelsen sikrer oss en allmenn aksept for det vi driver med. De siste målingene fra Kantars Natur & miljøbarometer viser at tre av fire nordmenn er positive til jakt, og 86 % har tillit til at jakta utøves på en human og sikker måte.

Dette er gode tall, og vi er ydmyke for den tilliten vi har fått. NJFF har gjennom mange år arbeidet med bevisst formidling av jakt- og fiskeglede og med et reelt ønske om å framstå som en positiv aktør i norsk naturforvaltning.

Det finnes likevel noen store utfordringer for organisasjonen framover. Naturen er presset på mange områder. Nedbygging, forurensing og arealkonflikter er noe av det som må håndteres. Her har NJFF et sterkt engasjement. Vi har vært en av pådriverne mot en ekspansiv utbygging av vindmøller over hele landet uten at det har blitt gjort nødvendige høringer og foretatt konsekvensutredninger hvor lokalsamfunnet har fått avgjørende påvirkningskraft. Mange av våre foreninger engasjerer seg i plastrydding og annen forsøplingsproblematikk, og vi bidrar aktivt til å begrense spredningen av fremmede arter, for å nevne noe.

Vi slåss kontinuerlig for å ivareta leveområder for vilt og fisk, og motvirke bit for bit-nedbygging av natur. Bare i Vestfold er det for eksempel milevis med sjøørretbekker som er restaurert og som ettersees av våre folk ute i jeger- og fiskerforeningene. Små tiltak i det store, men like fullt et verdifullt arbeid som gir konkrete resultater. Vi kaller det praktisk naturvernarbeid.

Landsmøtet vårt vedtok i 2018 at «NJFF skal ha en tydelig miljøvernprofil». Det forplikter, og omsettes derfor daglig i praktisk politikk gjennom hele organisasjonens engasjement.
For at NJFF skal lykkes videre i dette krevende arbeidet, er vi avhengig av at mange i samfunnet stiller opp og løfter sammen med oss. Vi opplever nå en vekst i antall medlemmer. Det tror vi skyldes at vi har et ærlig engasjement for norsk natur. Vi ønsker nye medlemmer velkommen til å kjempe for jakt og fiske tilrettelagt i gode nærmiljø, tilgjengelig for alle!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.