Det er NRK som skriver dette. De forteller innledningsvis om en gårdeier i Stokke som har meldt ifra til Mattilsynet om det hun mener er dyreplageri.

«Nå har jeg funnet flere halvdøde [fasaner] som skjærer og kråker hakker på (...) De sulter eller fryser i hjel når vinteren kommer», skriver kvinnen i en e-post til Mattilsynet. Hun mener det er Vestfold Fuglehundklubb som har satt ut fuglen.

Klubben åpnet sommeren 2002 et oppdrettsanlegg for fasan på Furulund nord i Kvelde. NRK har i forbindelse med reportasjen besøkt denne farmen, og skriver at av de 5.500 fasanene og rapphønsene klubben produserte i år, ble halvparten solgt til fuglehundklubber og hundeeiere i hele Sør-Norge. Resten er satt ut i terrengene til Vestfold Fuglehundklubb.

– Fuglene vi setter ut skal ha god helse, god fjørdrakt og kondisjon. Vi har veterinærattester som bekrefter dette. Vestfold fuglehundklubb kan vanskelig garantere seg mot at rovdyr og rovfugler ikke skal greie å fange utsatt fugl, selv om vi jobber målbevisst og aktivt for å forville fuglene før utsetting, sier Thore Langerud, nestleder i fuglehundklubben.

Erkjenner ulovlig utsetting

Oppdrettsfuglene fra Kvelde settes uansett ut ulovlig. Det kommer ifølge NRK frem av et internt notat hos Mattilsynet. Der skal Vestfold Fuglehundklubb vedgå å ha satt ut fugl til langt ut i oktober. Regelverket sier imidlertid at dette må gjøres før 20. juni, ifølge Jo Anders Auran i Miljødirektoratet fordi fuglene skal bli naturlig forvillet, slik at de klarer å finne seg mat, og blir redde for folk og rovdyr.

– Fuglene som blir satt ut for sent blir kun et redskap for egeninteresse, og lider en langsom død og fryser i hjel, særlig under kalde vintre, sa Auran til statskanalen i høst.

Styreleder Åse Irene Furuheim skal ifølge NRK innrømme at de setter ut fuglene for sent. Hun skriver følgende i en e-post til kanalen:

«Vi mener våre fugler, som er forvillet en tid i vårt anlegg og har nådd en viss alder før utsetting, har betydelig bedre forutsetninger for å klare seg selv i naturen, enn dersom vi skulle sette ut unge kyllinger før den 20. juli.»

Klubben benekter imidlertid å ha satt ut fugler senere enn 1. september. Overfor NRK vedgår dog fuglehundklubben også å ha satt ut fugl uten den nødvendige tillatelsen fra Miljødirektoratet, en bestemmelse som kom 1. januar 2016.

NRK skriver at Vestfold fuglehundklubb har en årlig omsetning på godt over én million kroner, og at mye av dette stammer fra salg av fugler. På kundelista finnes både privatpersoner og foreninger fra store deler av landet, deriblant Tjølling jeger- og fiskerforening.

I dialog med miljødirektoratet

Fuglehundklubbenes forbund er i dag i dialog med myndighetene for en gjennomgang av regelverket. Seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet erkjenner overfor NRK at de ikke vært kjent med praksisen, men sier at ulovlig utsetting av fasan og rapphøns er alvorlig hvis det skjer.

Den ulovlige utsettingen skal til nå ikke ha fått noen konsekvenser for fuglehundklubbene eller eierne, men Miljødirektoratet og Fuglehundklubbenes forbund skal ha hatt et møte om saken den 13. desember.

– Vi har satt et krav til Fuglehundklubbenes forbund om at de må gi en detaljert beskrivelse av utsettingen. For at vi skal gi noen tillatelser framover må vi få dette over i ordnede former, sier Grønvik til NRK.

Leder av Fuglehundklubbenes forbund, Hans E. Enoksen, erkjenner at de burde ha kontaktet Miljødirektoratet på et tidligere tidspunkt.

– Det er ikke bra om fuglene lider. Vi skal ikke drive slike aktiviteter. Men dersom vi klarer å tilfredsstille kravene, tror jeg vi skal få lov til å fortsette å sette ut fasan og rapphøns. Men det kommer til å bli mye mer jobb enn det har vært tidligere, sier han i artikkelen NRK har skrevet om saken.