(Tønsbergs Blad)

Det var Gunn Heidi Vander Horst som kom over det døde dyret da hun og en venninnen var på tur med hundene sine i Sparrønningen på Nøtterøy. Hun reagerer på plasseringen av fella.

– Dette er en forferdelig felle. Den var plassert midt på stien. Måren lå der i snøen med knust hode. Tenk om en hund hadde kommet borti den. Hvilke mennesker er det som gjør slik, spør hun.

Hun beskriver dette området som et flott turområde, hvor det går turstier på kryss og tvers.

– I dette området er det ikke båndtvang gjennom vinteren og her kan hundene løpe fritt i tillegg til at det går mange mennesker her. Det kan da ikke være lovlig å sette opp slike feller på stier? spør hun.

Hørte du skudd? Her er årsaken

Ikke anbefalt

Hans Roger Borgersen i Viltnemnda på Nøtterøy forteller at det er tillatt å fange mår med feller, men om alt er gjort etter boka med akkurat denne fella vil han ikke uttale seg om i og med at han ikke selv har sett den.

– Det er politiet og Statens naturoppsyn (SNO) som har myndighet til å mene om noe er straffbart. Det kan ikke vi i Viltnemnda gjøre. Likevel er det nok ikke å anbefale å plassere en slik felle på en tursti, sier han.

Borgersen forteller at det er sesong for blant annet fellejakt på mår.

LES OGSÅ: (+) Oppfordrer til jakt på mink

Lovlig jakt

– Den går fra 1. november til 15. mars. Slike feller skal være merket med navn og adresse. Jeg vet ikke om denne fellen var merket siden jeg ikke har sett den. Er den merket, tror jeg nok jeg hadde kontaktet eieren og anbefalt en annen plassering enn på en tursti, sier han.

Det lyktes ikke avisen å komme i kontakt med Sno sent mandag kveld.

Operasjonsleder hos politiet i Vestfold, var ikke kjent med denne fellen mandag kveld.

Fakta fellefangst

Sesong for jakt på mår er fra 1. november til 15. mars.

Her er noe av det Miljødirektoratet skriver om fellejakt, blant annet på mår (utdrag):

Bare viltarten som redskapet er beregnet for, skal bli fanget. Fangstredskapet skal plasseres slik at andre viltarter ikke blir fanget.

Følgende typer fangstredskap som avliver viltet er tillatt:

  • Slagfelle til mårhund, bever, mår, villmink, bisamrotte, beverrotte og røyskatt.
  • Fallem, flak og fallstokk til mår, villmink og røyskatt.

Slagfelle, fallem, flak og fallstokk skal virke på en slik måte, og ha slik slagkraft, at viltet blir drept øyeblikkelig.

Slagfelle til mår og villmink skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke, eller som slår med et sakseslag mot dyrets kranium/nakke.

Krav til merking

Fangstredskaper som er satt ut, må være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr.