Da Jan Høeg døde, skrev Øp ved Bjørn-Tore Sandbrekkene en artikkel som var en fin balanse på Høegs virke. Blant annet ble ordførere intervjuet som tydelig tok avstand fra han syn på innvandring, men også kommenterte positive, lokalpolitiske utspill.

Siden det har lokalavisa til tider vært full av ensidig positiv omtale. Det er kanskje ikke så rart, at kritikken ikke sitter løst i en omtale av en person som nylig er død.

Nå er det gått litt tid, og det er på sin plass å nyansere. Dette dreier seg jo også om historia, åssen den vil bli fortalt videre og hvordan den vil bli lest seinere når man blar tilbake i lokalavisa. Derfor skrev jeg et innlegg.

22. februar var det 30 år siden Brumunddalsslaget. Nynazistene og rasistene i Folkebevegelsen mot innvandring, der Jan Høeg var frontprofilen sammen med Arne Myrdal, arrangerte torgmøte for å bære fram sitt hatske budskap.

I månedene før torgmøtet hadde nynazistene terrorisert innvandrere. I Ekko NRK (22/2-2021) forteller en vietnameser som i dag driver restaurant i Brumunddal, hvordan rutene på huset deres regelmessig ble knust av pøbelen med steinkasting. En dag kom de og banket opp faren, som ble liggende i en blodpøl på gulvet. Andre forteller om liknende i Ekko.

Det er på på denne bakgrunnen Nynazistene stilte med køller og stein, og Jan Høeg foran seg. Høeg lånte politiets megafon og målbar rasismen. Han var deres appellant.

Jeg var der sammen med en god del ungdommer fra Larvik som etterpå organiserte seg i Larvik mot rasisme. Vi kom alle helskinnet fra det, andre fikk steiner etter seg, kølleslag og ble banket opp. Det er den verste lørdagen jeg har opplevd.

Bildet som sto øverst på ØPs førsteside, med Høeg i front og nazistene bak, var det jeg som tok.

Tre år seinere var det EU-kamp, men den foregikk i sømmelige former. Jan Høeg meldte seg inn i Nei til EU, men fikk beskjed om at han ikke var ønsket pga NTEU sin antirasismeparagraf.

Dette betyr ikke at han ikke hadde mange gode innspill, feks ved å holde i stand slalombakken på Tagtvedt for ungene, og han var aktiv motstander mot hotell på Batteristranda av frluftshensyn.

Alle har flere sider, men for meg er rasismen og innvandringsfiendtligheten overskyggende. Antirasisme er dessverre fortsatt nødvendig, og her sto Jan Høeg på feil side.