Ved Jan Ludvig Werners bortgang har vi på Halsen og i hele Larvik mistet en entusiastisk og samfunnsengasjert medborger. Jan Ludvig vokste opp på Nordlyløkka og bodde senere på Gon. Guttemusikken på Halsen dannet grunnlaget for hans aktive engasjement i musikklivet i Larvik. Jan Ludvig hadde mange jern i ilden i løpet av livet, og han har satt spor etter seg på mange områder.

Da Larvik kommune ville legge ned Gloppe eldresenter for noen år siden, vakte det protester på Halsen. Jan Ludvig var en av de som protesterte.

I stedet for bare å protestere, tenkte Jan Ludvig i nye baner. Han fikk med seg en entusiastisk gjeng, og det ble utarbeidet en helt ny modell for hvordan et slikt senter kan drives. Foreningen Gloppesenteret ble dannet med Jan Ludvig som leder. Han fikk til en avtale med kommunen, der foreningen driver senteret ved hjelp av flere titalls frivillige og har det økonomiske ansvaret.

Driften av Gloppesenteret har fungert svært godt, mye takket være Jan Ludvig og hans utrettelige engasjement. Nyskapninger som middagsservering på ettermiddagen og fredagskafe var hans idé og har trukket mange til senteret.

Fredagskafeen var Jan Ludvigs hjertebarn. Fredag etter fredag i år etter år ønsket han mer eller mindre kjente artister og musikere velkommen, ofte med «stinn brakke». Amatørene fikk også sin plass, og det var også stor variasjon i andre programinnslag.

Jan Ludvig ga seg som leder for få år siden. Han ga da fra seg en velfungerende forening med solid økonomi. Men han ga seg ikke helt og bidro helt til nylig med ideer om nye måter å nå ut til folk på Halsen på. Han ønsket at Gloppesenteret skulle bli et senter for alle, ikke bare eldre.

Vi takker Jan Ludvig Werner for alt han har gjort for Foreningen Gloppesenteret og for lokalsamfunnet i vid forstand.

Foreningen Gloppesenteret,

v/sekretær Svein W. Løsnæs