Jeg sitter med dagens avis (4. august), og jeg må si at saken på forsiden vakte reaksjoner.

Og overskriften er rimelig tendensiøs. Og særdeles misvisende. «Beboerne i området er ikke hørt» står det med fete bokstaver. Hvilke naboer? De to personene som leverte inn den første klagen? Et annet sted i ØPs artikkel står det: «Flere naboer hadde tidlig innvendinger mot Jappis planer». Jeg spør igjen, hvilke naboer?

I juni ble det levert inn en ny klage til kommunen. Nå var det den nye formannen som klaget på vegne av seg selv og fire-fem andre. Det er altså ikke noe styrevedtak bak dette, og for ordens skyld, det var det heller ikke ved den første klagen. Vi er 30 leiligheter her, og jeg tør påstå at flertallet ikke har noen innvendinger. Og at det skal være plagsom lukt fra stedet, er uforståelig for meg. Vi bor i første etasje tvers over gata, og vi bruker verandaen vår daglig uten å merke noe som helst.

Flere av oss som bor her synes dette er en trist affære, og vi synes det er leit å bli koblet negativt til denne saken. Vi ønsker Jappis velkommen og håper det hele får et positivt utfall for Tokat som driver stedet. Og at mange støtter ham, kan han være sikker på.

Jeg kjenner ikke jussen og vet ikke nok om saksbehandlingen, men jeg håper det blir slutt på dette flisespikkeriet og at klagene ikke tas til følge.

Avslutningsvis må jeg også bemerke Rimstads advokatutgifter vedr. denne saken. Foreløpig beregnet til 40 000 kr, som altså skattebetalerne skal betale. Det er ikke mindre enn hårreisende.