Høyre hevder at en jernbane vil fungere med dobbeltspor kun på deler av strekningen. Dette er ikke i nærheten av tilstrekkelig da jernbanen fortsatt vil være veldig sårbar for forsinkelser og ikke har mulighet til å korte ned reisetiden. Videre vil ikke de gamle stasjonene ha kapasitet til å betjene så mange reisende.

Det er holder ikke mål at regjeringen har en påstått «historisk satsing» på tog. Regjeringen vil bruke 169 milliarder mer på å bygge vei enn å satse på tog, og de kaster bort pengene på å bygge nye veier istedenfor å vedlikeholde de vi allerede har. Samtidig presser de på for å gjøre jernbaneutbyggingen billigst mulig, ikke sikre det togtilbudet folk faktisk trenger. Forstå det den som kan. Høyre i regjering gjør ingenting for at det skal bli billigere å ta toget. MDG vil sikre at det alltid er billigere med regiontog enn å kjøre bil. I tillegg vil vi utrede gratisbilletter for de under 26 for reiser i eget fylke og vi vil senke kollektivprisene med 20 %.

Larsen kaller Frps prestisjeprosjekt fra da de satt i regjering, Nye Veier, en «suksess». Det er først og fremst fordi de bygger av dårligere kvalitet og har til tider svært kreative måter å regne ut «samfunnsøkonomisk nytte» på. Også i spørsmål om bedre togtilbud, eller «jernbaneoptimalisering» som Høyre gjerne kaller det, får pris trumfe alle andre hensyn som jordvern og natur. Strekningen Nykirke-Barkåker hadde en plan for utbygging av dobbeltspor, som ville tatt lite matjord. Men nye retningslinjer fra regjeringen sa at kostnadene ved jernbanen måtte kuttes, og nå bygges traseen tvers over god matjord og ødelegger viktige naturområder.

Det blir ufrivillig komisk å høre Høyre argumentere for at dobbeltspor jernbane truer matjorda vår og at mer tog ikke bidrar til at vi når klimamålene. Hvis Høyre virkelig var opptatt av matjorda hadde de ikke konsekvent stemt for å plastret total unødvendig asfalt over den, for å få enda flere til å kjøre bil. Regjeringen er villig til å ofre både klima, natur og matjord for å gjennomføre Frps motorveimani. MDG vil gjøre klima- og naturmål og vern av matjord forpliktende i transportprosjekter, som i nasjonal transportplan.

Jeg er sjokkert over at dobbeltspor i det hele tatt er et spørsmål for Høyre. Et samlet fylke, ikke minst næringslivet, står bak kravet om dobbeltspor på hele Vestfoldbanen. Kompakte byer, med jernbanestasjoner i sentrum, er det beste jordvernet. Men fordi Høyre heller vil prioritere veiutbygging får ikke Vestfold den byutviklingen vi trenger, med tettere bebyggelse og enkel tilgang til buss og tog.

Hvorfor sier Larsen at han deler vår skuffelse over at det ikke blir dobbeltspor hele veien, hvis han uansett mener at dobbeltspor ikke vil føre til at flere tar tog? Det virker for meg som Høyre taler med to tunger, hvor de både skjønnmaler egne veiprosjekter og prøver å fri til de som er utålmodige etter bedre togsatsing. Det er lett gjennomskuelig når man ser at Høyre alltid prioriterer de store pengene til vei, heller enn å gjøre det lettere og billigere å ta tog.

Larsen ber om at MDG «løfter blikket» for å se hvilke samferdselsprosjekter som vil ha størst effekt nasjonalt. MDG vil gjerne sende den oppfordringen rett i retur til Høyre. Om de klarer å se litt lengre enn hvordan de best skal tekkes Frp i samferdselspolitikken, er det åpenbart at mer veiutbygging er en av de største klimasvikene fra regjeringen. Veiprosjektene tar penger som ellers kunne gått til tog og buss. Mer vei vil bare føre til flere biler på veiene og dermed også mer utslipp. Å bygge ut tog ville tilsvart bare 5–6 prosent av utslippene som regjeringa legger opp til med veiprosjektene sine. Og ser ikke Høyre den komplette selvmotsigelsen i å snakke om jordvern, når de selv stemmer for prosjekter som raserer matjorda vår?

Dette beviser igjen at Høyre har lave ambisjoner for Vestfold innen klima, natur og miljø.