Gå til sidens hovedinnhold

«Jeg har respekt for at det finnes ulike meninger om hvordan vi i ØP prioriterer og jeg kan forsikre alle om at vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kommer»

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Odvar Schrøder Jensen stiller en rekke spørsmål rundt Østlands-Posten prioriteringer i et debattinnlegg og viser blant annet til at vi setter av plass til å omtale boka til Per Nyhus. Han skriver videre at ØP ikke ga den samme oppmerksomheten til boka «Treschowene i Larvik og menneskene før dem» da den boka kom ut for et år siden og lurer på om vi prioriterer annerledes fordi en tidlige ansatt i avisa kommer med bok.

Jeg har først lyst til å takke Schrøder Jensen fordi han tar seg tid til å mene noe om prioriteringene til Østlands-Posten. Han er en markant skikkelse i byens kultur og historiske liv gjennom mer enn 50 år og jeg har stor respekt for den jobben han har gjort for å formidle og ta vare på lokal kultur. Det samme gjelder Per Nyhus som med entusiasme viser fram Larvik gjennom en rekke bøker. De har begge gitt oss en unik innsikt i historien og fortellingene om den flotte byen vår.

Hver eneste dag diskuterer vi hvilke saker vi skal lage for ØPs lesere og prioriterer tips, innspill, ideer og ulike saker opp mot hverandre. Vi vil gjerne dekke byens kulturliv på en god måte, få med oss det som skjer på sportsfronten, følge det politiske livet og vise fram mennesker som bor i Larvik. Målet vårt er at du hver eneste dag skal finne saker i ØP som du har lyst til å lese. Det vil si at vi også legger stor vekt på en miks av mange, ulike saker som gjør at vi håper du finner et tema som interesserer deg. Vi tror at du som leser har lyst til å få med deg positive saker om Larvik og menneskene som bor her, men at du også har en forventning om at vi som lokalavis skal være maktkritiske og følge nyhetsbildet for deg. Vi får mange tips og innspill, men vi må vurdere de ulike saken opp mot hverandre og tenke på hva vi mener er vesentlig og relevant for leserne våre. Hvor mange er interessert i denne saken, hvor viktig er den, hvilket publikum treffer den og betyr den noe, er noe av det vi spør oss om. Jeg vet det er mange som savner oss når det gjelder forhåndsomtale på kulturarrangementer eller savner å se oss når det skjer noe i helgene, og vi forsøker å gjøre vurderinger rundt alle tips og henvendelser som kommer til oss. Det er likevel sånn at vi må i perioder må velge bort noe for å gjøre noe annet.

Det er ikke sånn at når vi omtaler et arrangement, så må vi omtale alle, eller når vi omtaler en bok, må vi omtale alle bøker som kommer ut. Det blir en vurdering av hvor interessant vi mener det er for leserne våre, men også satt opp mot andre saker vi bruker journalistene våre til. Vi klarer ikke å nå over alt, men vi forsøker så godt vi kan å speile samfunnet vi lever i.

Alle avgjørelser vi tar er ikke like gode, noen ganger bommer i vurderingene våre eller velger feil saker, men det forsøker vi å lære av. Det er til syvende og sist mitt ansvar hva vi velger å bruke journalistene våre på og jeg kan bare strekke hendene i været og innrømme at jeg både tar riktige og gale avgjørelser. Jeg skjønner, og setter pris på, at for eksempel byens kulturliv kan reagere på hvordan vi prioriterer.

Boka om «Treschowene i Larvik og menneskene før dem» er uten tvil en god bok og et solid bidrag til den lokale kulturen. Da den havnet på bordet vårt for et år siden, ble tipset satt opp mot andre saker og ble valgt bort. Vurderingen den gangen var at det var andre saker vi heller ville prioritere. Det kan i høyeste grad diskuteres om det var en riktig avgjørelse, men summen av andre tips, saker og prioriteringer var at vi valgte å ikke gjøre noe mer på boka den gangen. Vi har valgt på lage omtale av andre bokutgivelser av grunnene jeg har kommet inn på tidligere.

Når det gjelder boka til Per Nyhus, er det viktig å understreke at Østlands-Posten ikke har noen økonomiske interesser i den. Vi betaler ikke for boka og vi tjener ingen penger på utgivelsen, den økonomiske risikoen er det Forlagshuset Vestfold som utgiver som har. Vi har sagt ja til å bidra med noen annonser fordi boka er basert på serien Per Nyhus har hatt i Østlands-Posten i jubileumsåret for Larvik. Vi har sett i løpet av dette året at det er stor interesse for bildene som blir trykket i avisa hver uke og syntes også at det fortjente en redaksjonell omtale basert på publikums reaksjon. For oss har det vært hyggelig å bidra på flere fronter under byjubileet der ØP har gått tungt inn i flere prosjekter for å bidra positivt til byen.

Schrøder Jensen berører også det han mener var sensur fra ØP for noen år siden angående en annen sak. Det var før min tid som redaktør, så det er vanskelig for meg å si noe om de vurderingene som ble gjort den gangen, men jeg har forstått at ØP da valgte å sette strek for en debatt der begge sider over lengre tid hadde fått kommet fram med sine synspunkter.

Jeg har respekt for at det finnes ulike meninger om hvordan vi i ØP prioriterer og jeg kan forsikre alle om at vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kommer. Vi forsøker å rekke over det meste, men også vi må sette saker opp mot hverandre. Jeg håper likevel ikke det skremmer noen fra å ta kontakt med oss når dere har saker eller meninger om det vi bør lage. Vi ønsker oppriktig å lage en avis som engasjerer, stiller spørsmål og som utfordrer leserne våre til å mene noe om sakene vi skriver om.

Kommentarer til denne saken