I lokalene til Larvik Læringssenter møter vi tillitsvalgt Mona Tegle i Utdanningsforbundet og verneombud Monica Kreken-Randsted. Begge tydelig frustrert over det som skjedde i formannskapet for en uke siden, da politikerne sendte en fremforhandlet leieavtale mellom Larvik kommune og ABAX i retur til rådmannen med beskjed om å ta en ny forhandlingsrunde.

– Vi hadde tro på at de ville gå for en løsning. Det finnes jo ingen andre forslag, sukker tillitsvalgt Tegle.

– Og vi må ut av lokalene her. Arbeidstilsynet har satt datoen 15. august, så vi har ikke lov til å være her lengre, påpeker verneombud Kreken-Randsted.

I slutten av september går leiekontrakten ut for Voksenopplæringa i Nansetgata 5. Samtidig begynner det altså å haste for Norskskolen, som har store utfordringer knyttet til bygget i Sachnowitz vei.

– I dag bruker vi bare 1. etasje, som heller ikke er godkjent, legger Tegle til.

LES OGSÅ: Rådmannen ville leie bygg, men politikerne sa stopp: – Det er dyrere enn hva byens advokater og revisorer betaler

(saken fortsetter under bildet)

Leste de sakspapirene?

– Jeg lurer på om politikerne leste den avtalen som er lagt fram. Dette er jo faktisk billigere enn det vi betaler i dag, spør Tegle hoderystende og viser fra tallene.

– Totalt betaler Norskskolen og Voksenopplæringen 2.829.000 kroner, pluss utgifter til vaktmester. leieavtalen her er 100.000 under dette og har vaktmester og alt i seg, fortsetter hun og påpeker enda mer.

– Til og med snømåking, noe vi lærerne noen ganger har brukt tiden vår på her, fortsetter hun.

Også verneombudet er skremt av det som har skjedd.

– I tillegg til alt dette er det kostnader i dag knyttet til at vi pendler mellom to steder, og av og til tre når vi også bruker Toldboden, sier hun.

Begge er undrende til om politikerne har sett på tallene.

– Det er visst kostnadsbesparende for grunnskolen å være under ett tak, men ikke for oss? Akkurat det er vanskelig å skjønne, sier Kreken-Randsted.

Samtidig synes både verneombud og tillitsvalgt at hele denne prosessen vitner om en dårlig behandling av de ansatte i Larvik kommune.

– Vi vil gjøre en best mulig jobb, så stikkes det kjepper i hjulene, sukker verneombudet.

LES OGSÅ: I oktober skal Abax flytte – det kan frigjøre nødvendige lokaler for kommunen

Politisk stunt

Bjørn Erik Helgeland i Abax påpeker at det er gjort et grundig arbeid over lengre tid i forkant av rådmann og kommunaladvokaten.

– Vi har dessverre ikke mer og gi. Husleiepakken totalt sett er meget bra. Her får vi leid ut til en bedre pris til andre aktører. Det er nå opp til kommunen å velge hva de vil. Det har vært et møte men vi har ikke lov av styret vårt å gå lengre, slår Helgeland fast.

Politikerne som på denne ukes kommunestyremøte får saken opp på nytt, signaliserer at det fort kan bli et vedtak om å godkjenne avtalen.

Høyres Birgitte Gulla Løken vil ikke bekrefte dette men sier at den prekære situasjonen til læringssenteret og voksenundervisningen spiller inn.

– Larvik kommune har masse tomme lokaler så alt er mulig. Vi er kjent med at det er en prekær situasjon, men prosessen med å finne lokaler har ikke væt forbilledlig. Jeg venter på avklaring fra rådmannen. Det var et samlet formannskap, minus en stemme som ba om dette. Den prekære situasjonen blir en del av vurderingen i kommunestyret onsdag, sier hun.

Fremskrittspartiets Per Manvik anser saken som avgjort når det ikke kommer en lavere leiepris.

– Det ble sagt i formannskapet at poenget var å gjøre denne manøveren, hvis ikke dette førte fram så var det greit. Da blir det sånn, sier han.

Turid Løsnæs i Arbeiderpartiet er på linje med Manvik.

– Vi var innstilt på å gå for dette. Men så kom forslaget fra Høyre om at de syntes leiebeløpet var i høyeste laget. Og da foreslo Olaf Holm at det skulle gjøres et forsøk til for å få prisen ned. Men forutsetningen var at saken skal behandles denne uken. Det er et tidsaspekt som er viktig her. Flere mente at den avtalen som lå her kunne aksepteres. Min oppfatning er også at dette var et stunt for å se om det var mulig å få ned beløpet. Vi går da for forslaget som ligger der, slår hun fast.

Terje Lund ved kommunens eiendomsavdeling bekrefter at det er den samme avtalen som blir lagt fram for kommunestyret.

– Det er nå ingen endring så det vil blir den samme saken. Det er nok ikke overraskende etter de forhandlinger som er gjort tidligere, sier han.