Frihet. For et deilig ord i våre ører i denne pandemi-tiden. Hver gang regjeringen skal ha pressekonferanse så håper vi på beskjed om mer frihet.

I dag er det 8. mai. Norges frigjøringsdag. En veldig viktig dag å markere. Spesielt viktig kjennes den nok for den eldste delen av befolkningen som opplevde krigen og frigjøringsdagen 8.mai 1945. Vi som er yngre har kanskje ikke tenkt så hardt på selve markeringen av dagen, men rett og slett vært glade for å leve i et fritt land. Vi har ikke opplevd noe annet, og kanskje tatt frihet litt som en selvfølge.

Men nå forstår også vi bedre alvoret. Gjennom pandemien har vi alle fått kjenne på mangel av frihet.

Store Norske Leksikon sier: «Frihet er en tilstand av suverenitet eller selvstyre for et individ, en gruppe individer eller et politisk system. Frihet er med andre ord det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over».

Her ser vi at det er mye som påvirker livet vårt. Frihet kan bl.a. hindres fysisk, av regler, av sykdom eller t.o.m. vårt indre. F.eks. ved frykt, avhengighet eller angst.

Om vi flytter temaet frihet over i et trosperspektiv, så finner vi noen viktige Jesusord i Bibelen. I Johannes 8, 31-32 sier Jesus: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri».

Nå beveger vi oss inn i vårt indre og troen vår. Sannheten det her er snakk om er at Jesus er Guds sønn, og at Gud sendte Jesus som en redning for at vi mennesker skal ha et evig liv sammen med Gud. Det kan vi få når vi tror på Jesus og hans frelsesverk. (jf. Joh, 3,16 og Joh. kap. 20).

Om vi mister vår frihet er det godt å kjenne at vårt indre, vår tro kan ingen ta ifra oss. Tro gir håp og glede selv om livet ser håpløst ut. Glede over å tilhøre Gud og håp om at Gud hjelper oss i det som er vanskelig. Tro gir trøst i sorgen og mening i det meningsløse.

Når jeg som voksen oppdaget Jesus og hvem han var for meg, så fikk livet en ny mening. Det ble min frigjøringsdag. Jeg fikk en frihet jeg ikke hadde kjent fra før. Jeg fikk legge noe over på Jesus. Både synden i livet mitt, men også at jeg var så engstelig av meg. Tilgitt av nåde så fant jeg plutselig «meningen med livet». For jeg ble fri fra noe, men også til et nytt liv med mål og mening og nye oppgaver.

Målet er fellesskap med Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, og meningen er f.eks. det å kunne gå på kristne møter og bli en del av et trosfellesskap. Dele tanker om tro med noen, og å hjelpe og oppmuntre mennesker man møter på livsveien. Jeg tror det er viktig for alle mennesker å ha noe å forholde seg til og en retning i live. Til og med for evigheten. Dette er ikke unikt for kristendommen, men jeg har oppdaget Jesus, og kjenner at for meg er den sannheten og retningen rett. Der finner jeg mest frihet og nåde. Gud elsker meg høyt og akkurat som jeg er. Det kan ingen ta ifra meg. Jeg håper du og har, eller ønsker å finne denne friheten. Det påvirker garantert livet ditt på en god måte.

Gratulerer med frigjøringsdagen!