Gå til sidens hovedinnhold

Jeg oppfordrer pasienter som lider, og som selv har opplevd å få god hjelp, til å fortelle andre om det

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kvinnehelse-, plager, lidelser og sykdommer kommer dessverre langt bak i rekka når det gjelder prioritet, synlighet og å bli tatt på alvor. Konsekvensene av å gå med disse plagene er store. Mange lider i stillhet.

Kvinnedagen er derfor fortsatt veldig viktig, også i 2020, med mulighet for å rette søkelyset på disse områdene. Felles for mange av disse plagene er at de er tabubelagte og skambelagte. Det er lite fokus og kunnskap om at det er hjelp å få.

Mange av kvinnene blir ikke informert om at det er hjelp å få.

Kvinner opplever i stor grad at plagene de har ikke blir tatt på alvor, i like stor grad som andre plager. Og, da oppleves plagene mindre seriøse. Dermed går de i stillhet med plagene, og snakker ikke om plagene, til verken lege, til venninner eller innad i familien.

En stor andel kvinner har ulike type kvinneplager. Ca 2/3 deler av kvinner over 40 år har enten urinlekkasje, luft/avføringslekkasje, hastverkslekkasje og / eller livmorfremfall. Konsekvensen av å gå med disse plagene er store.

I tillegg til å kjenne på ubehaget og redselen på at de ikke har kontroll på viktige og selvsagte funksjoner som å holde på urin og avføring, slutter mange å være fysisk aktiv, enkelte slutter i jobben, noen isolerer seg og det går ofte utover sex og samliv.

Gravide er også en del av pasientgruppen. De opplever mange kroppslige endringer, både fysisk og psykisk. Over 50% har rygg/bekkensmerter. Mange opplever bedring ved råd, informasjon, « trygging» og behandling. Det er viktig at de får tidlig hjelp, og at de blir informert om at det er hjelp å få.

Kvinner som har født kommer med tilbakemelding, om at de skulle ønske de kunne få veiledning og hjelp til hvordan trene seg opp etter fødsel. Hadde det vært mer tilgjengelig informasjon til alle kvinner, hadde flere sluppet å få ulike plager senere.

En annen diagnosegruppe som lider i stillhet er kvinner som har endometriose. Minst 1 av 10 kvinner har endometriose. Her er det store mørketall. Disse kvinnene har veldig sterke smerter og har gått med smerter i mange år. Det tar i gjennomsnitt 8 år før de får stilt riktig diagnose. Smertene er ikke synlige. Disse kvinnene føler seg ikke hørt og sett, og blir ikke tatt på alvor.

En andel kvinner, og spesielt unge kvinner har muskulære smerter i underlivet (vulva smerter). Noen har konstante smerter, smerter når de har på bukser og de har smerter under samleie. For enkelte er smertene så sterke at samleie er umulig. Det er lite fokus og informasjon om at det er hjelp å få.

Det bør være mer fokus og oppmerksomhet på disse plagene, slik at mange flere får god og riktig hjelp. Og tidlig hjelp. Kvinner som lider med ulike plager, forsaker aktiviteter og det går utover både jobb, samliv og seksualitet. Enkelte opplever også at plagene blir så store at de utvikler depresjon.

Jeg oppfordrer pasienter som lider og har noen av disse plagene, og som selv har opplevd å få god hjelp, til å fortelle andre om det. Det kan være til venninner, til døtre eller kanskje til fastlegen. Slik sprer de informasjon og kunnskap, og bidrar til at flere får hjelp. Desto mer åpenhet, desto mer naturlig blir det å snakke om det. Det blir mindre tabu i rundt problemstillingen/sykdommen.

Informasjon og opplysning om kvinneplager må settes mer i søkelyset. Det må bli mer fokus på disse plagene. Både til helsepersonell, til befolkningen og ut i mediene. Slik vil flere kvinner bli tatt på alvor og få hjelp.

Eva Hoddø, fysioterapeut

Kommentarer til denne saken