Ja til stasjon utenfor sentrum

UT AV SENTRUM: Bjørvik kjemper for å få stasjonen bort fra Larvik sentrum, Indre havn som Kongegata.

UT AV SENTRUM: Bjørvik kjemper for å få stasjonen bort fra Larvik sentrum, Indre havn som Kongegata. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerErik Bringedal, Larvik Høyres ordførerkandidat, hadde i ØP for 6. august et innlegg hvor han prøver å forsvare Høyres bastante standpunkt for plassering av stasjonen i Kongegata, samtidig som han generelt kaller mine argumenter for altfor statiske og basert på dagens situasjon. 

Det synes jeg er en lettvint måte å forsøke å vinne en debatt på. Han har jo ikke imøtegått et eneste av mine argumenter. Det virker som om Bringedal er livende redd for at det blir utreda et tredje alternativ, fordi det kan rive grunnen unna Høyres forhåndstatte standpunkt, noe som selvfølgelig være et stort prestisjetap.

Jeg har i flere avisinnlegg etterlyst en transportanalyse, som viser hvorfra framtidas trafikanter kommer, og hvor de skal hen. Siden ledende Larvikspolitikere tydeligvis ikke har ønske om en slik analyse, må jeg basere meg på det jeg vet og trur.

  1. Jernbanens viktigste funksjon er å frakte folk fra der de er til dit de skal.
  2. Den største andelen av trafikantene ved Larvik stasjon vil også i framtida reise i retning Tønsberg-Oslo.
  3. I dag bor ca. 25 % av Larviks befolkning i sentrum. Ut fra foreliggende planer vil ikke denne andelen øke i åra framover. Dvs at 75 % av innbyggerne må bruke et annet transportmiddel for å komme til stasjonen.
  4. Høyhastighetstog gjør at det vil/må være langt mellom stasjonene. Dvs at stasjonen mer og mer blir en trafikkterminal, hvor forskjellige transportmidler møtes. En slik terminal krever god plass og god tilgjengelighet. (Hva med Larvik sentrum?)

Bringedal mener at jeg vil vri meg bort fra de to framlagte trasévalg ved å overlate til Jernbaneverket å finne ut hvor en tunnel under Larvik by bør gå. Men i alle dager: Hvem kan gjøre en slik utredning bedre enn Jernbaneverket?

Bringedal kaller mine argumenter for statiske og basert på dagens situasjon. Da må jeg spørre: Hva er mest statisk. Å tviholde på en fortsatt plassering av stasjonen i sentrum, eller å foreslå alternativer som vil være bedre for framtidas trafikanter?

Det jeg, og en stor del av Larviks befolkning, ønsker, er å få utreda et tredje alternativ, med plassering av stasjonen utenfor sentrum. I en så langsiktig og viktig sak som dette, er et par års utsettelse ikke noe offer, sett i forhold til å måtte leve med en feilplassert stasjon i all framtid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags