Nei til stasjon utenfor sentrum

Av
DEL

MeningerEn jernbanestasjon på Elveveien vil være avhengig av å bruke en av de to traseer gjennom byen som Banenor allerede har foreslått, med alt av tilhørende graving og rivning i sentrum.

Et tredje trasealternativ med en dypere og lengre tunnel er ikke realistisk av flere årsaker.  Tor Bjørvik fortsetter å klamre seg til dette argumentet; «Men i alle dager: Hvem kan gjøre en slik utredning bedre enn Jernbaneverket?»  Jeg registrer allikevel med en viss lettelse at Elveveialternativet ikke er nevnt med et eneste ord i Bjørviks tilsvar til meg fra 15.08.  Et alternativ han har brukt utallige spaltemeter på å argumentere for det siste året. Nå etterlyses også fra Bjørvik et tredje alternativ.  På bakgrunn av at han selv har vendt tommelen ned for Bergeløkka ved flere anledninger så venter jeg i undring på hvilket alternativ han her har i tankene.

Bjørvik har imidlertid helt rett på et punkt: Påstår jeg at hans argumentasjon for å plassere en stasjon utenfor sentrum er statisk og basert på dagens ordning, så krever det begrunnelse fra min side.  Av plasshensyn tok jeg ikke dette med i mitt forrige innlegg.

Det er en trend i hele Europa at folk flytter til byene.  Dette setter byene under press, men samtidig muliggjør det bygging av trafikale kollektivknutepunkter som reduserer biltrafikk, øker mobilitet og gir klimavennlige byer.  Dette er en vesentlig del av bakgrunnen for at et bredt stortingsflertall vil innføre Inter City konseptet. Så langt er vi sikkert alle enig.  Så har imidlertid stortinget presisert at disse framtidens jernbanestasjoner skal ligge i sentrum av byene. Her starter uenigheten. 

I flere land har man forsket på hva som er den samfunnsmessige effekten av en stasjon i sentrum og en stasjon i periferien, altså utenfor bykjernen.  I en svensk forskningsrapport la man fram to vesentlige forskjeller: Det var over tid 25-35% færre av- og påstigninger på en perifer stasjon sammenlignet med en i sentrum, og omkring en sentrumsstasjon ble det gjort betydelige investeringer i kontorbygg, boliger, kulturanlegg og turisme.  I tilknytning til en perifer stasjon ble det praktisk talt ikke investert noen ting.  I tillegg ble det slått fast at en slik IC trase bør bygges som mest mulig rette strekninger mellom stasjonene.  Trasesløyfer rundt byer eller spesiell områder reduserte den samfunnsøkonomiske gevinsten betydelig. En perifer stasjon førte også til betydelig mer biltransport til og fra stasjonen

Når vi ser hvilken fantastisk mulighet vi har til å utvikle byen vår etter disse trender og utviklingstrekk med en stasjon i sentrum, så er det at jeg hevder at Bjørviks argumenter er statiske og kun basert på dagens situasjon.  Påstander om at vi trenger en transport analyse, at det i dag bare er 25 % av Larviks befolkning som bor i sentrum og at ut fra foreliggende planer vil ikke denne andelen øke i årene framover, er ikke bare høyst tvilsomme, de har lite eller ingen framtidsvisjoner over seg.

Jernbaneutbygging krever langsiktig tenkning og planlegging. Og det berører mange forhold, mennesker og virksomheter. Larvik Høyre mener at en stasjon i Kongegata totalt sett er det riktige valget for Larvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags