Usikkert når departementene tar endelig avgjørelse i jernbanesaken

Saken om InterCity-trasé i Larvik er nå sendt til regjeringen fordi Fylkesmannen ikke så at det var mulig å få noe ut av en mekling mellom Larvik kommune og BaneNOR. Når en avgjørelse vil komme er imidlertid uklart.