Gå til sidens hovedinnhold

Den viktigste avgjørelsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Da Bane Nor denne uka presenterte visualiserte trasé- og stasjonsalternativer og mulighetsstudier for plassering både i Indre havn og Kongegata, gikk på mange måter prosessen med å velge ut framtidig jernbaneløsning for Larvik inn i en ny fase.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Neste holdeplass blir mot slutten av året, da Bane Nor skal komme med sitt anbefalte forslag. Deretter blir det nye høringsrunder og viktige diskusjonsrunder, før kommunestyret skal gå for ett av alternativene før sommeren 2019.

Det er alltid viktig med saklige og kunnskapsbaserte diskusjoner. At det så langt har vært en bred debatt, også når det gjelder plasseringer, har vært bra og nødvendig. På samme måte er det nå viktig for alle, både folkevalgte og borgere, å spille på den arenaen der «kampen» spilles. I disse fotball VM-tider er sammenligningen grei. Det er nå to alternativer som skal ut i finalen. Det er selvfølgelig mulig å spille flere kamper på andre arenaer rundt forbi, men i forhold til finalen, har de liten allmenn interesse.

Overført til jernbaneprosessen; man kan ikke nekte noen fortsatt å mene at både Bommestad, Alfredtomta/Torstrand – eller Bergeløkka er bedre enn de to finalealternativene. Like fullt er en fortsatt offentlig debatt rundt det lite hensiktsmessig, og vil dreie det viktige søkelyset bort fra der hvor flomlysene skal skinne opp enhver krik og krok. På stasjonsplassering i Indre havn eller Kongegata, og korridor over Verningen eller fra Furustad inn mot Larvik.

Før onsdagens presentasjon var på mange måter resultatet gitt i forhold til stasjonsplassering, i hvert fall hva folkevalgte og folk flest mener. For hvis en ser bort fra protester og frustrasjoner rundt hva som vil skje med eksisterende bebyggelse i sentrum hvis Kongegata velges, har knapt noen hevdet at det ønsker fortsatt stasjon i Indre havn.

Etter framlegg, visualisering og ikke minst mulighetsanalysene som er gjort for begge områdene, har ting åpnet seg opp. Og til tross for at en nær samlet by i generasjoner har sett fram til den dagen jernbanebarrieren i Indre havn kan fjernes og området bli åpnet opp, så viste løsningene med en hevet trasé og stasjon/perrong i Indre havn at også det området kan utvikles og brukes på en helt annen måte enn dagens løsning.

Bane NOR har fått sin del av kritikk i prosessen så langt. I dag fortjener planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug og alle de andre som har arbeidet med dette ros for en svært grundig og god framlegging. Både når det gjelder hvordan linjer og stasjoner KAN legges, og ikke minst fordi svært kompetente og kreative fagmiljøer er trukket tungt inn for å lage spennende mulighetsanalyser.

Og nettopp når en beveger seg inn i lendet rundt stasjonen og hva som kan skapes der, så blir det stadig klarere at det er det snakk om langt mer enn hvilke hus som skal rives og nøyaktig hvor jernbanen skal gå. Det handler om hvilken retning og hvor byen skal utvikles i et pluss 100 års perspektiv. Det er viktig å ha med seg videre når argumenter og konsekvenser skal vurderes og vektes.

Alle som overvar presentasjonen sitter igjen med mange inntrykk og opplysninger. Med mye informasjon kommer også nye spørsmål. Derfor er det nå viktig å stille disse. I åpent lende. Både for å klargjøre ting, men også løfte fram både muligheter og nøye vurdere utfordringer. Ikke minst er det å håpe at alle under 50 år nå kommer med sine synspunkter, slik at debatten ikke blir preget av dem som knapt kommer til å ta toget fra den nye stasjonen.

Derfor mener vi det er uklokt å gjøre seg opp en bastant mening på bakgrunn av det man nå vet. Månedene som nå ligger foran vil klargjøre mye, og blir særs viktige for alle i Larvik, i særdeleshet de folkevalgte som til sjuende og sist skal ta avgjørelsen.

Vi skal ikke nå gå særlig mer inn på fordeler og ulemper. Om det er riktig at byens framtidige tyngdepunkt skal være ned mot Hammerdalen og opp mot nåværende sentrum, eller om en skal ta i bruk de særdeles attraktive tomtene i Indre havn til annet enn park og rekreasjon, og la en ny stasjon bli et hjerte i denne utviklingen. Eller om det er riktig å ofre Munken, eller å bevare ikoniske Felumbgården og pittoreske Odberg-gården.

Vi vil vente på mer kunnskap og informasjon. Det gjelder ikke minst ØP og det vi kommer til å skrive og presentere i månedene som kommer. Det blir garantert mye, og vi skal bestrebe oss på både å lage kunnskapsbasert og nyansert journalistikk, i tillegg til å være en arena der vesentlige diskusjoner og meningsbrytninger får sin plass.

Det er heller ikke til å unngå at det følelsesmessige også vil være med, og det skulle bare mangle. Avgjørelsene som skal tas handler ikke bare om en bys framtid, men også hvordan dette virker inn på enkeltmennesker. Både de som satser som gårdeiere og utbyggere, og alle de som har sin leilighet eller eiendom som berøres.

Og for ordens skyld. Selv bor jeg i nærheten av Kongegata-stasjonen, i leilighet som ikke må rives, men som kommer nær nok til at det har en betydning.

Les også

Indre havn-alternativ fasinerte mange

 

Kommentarer til denne saken