Mer tog

Av
DEL

Meninger 

Denne gangen gjelder det godstog.

Etter den forrige runden med godstog og Sika tomta har det vært stille rundt dette. Det skyldes nok at stasjonsplasseringen for ny jernbane gjennom byen har tatt det meste av oppmerksomheten. I første omgang er plassering vedtatt av kommunestyret. Hvor stasjonen til slutt ender gjenstår å se. Valgresultatet 9 september kan påvirke dette.

Bane Nor har utvilsomt kommet i en situasjon der de etter flere voldsomme budsjettsprekker, ved flere igangsatte og planlagte utbygginsprosjekter må spare penger. Dette påvirker selvfølgelig valgene de skal ta fremover.

På Sika tomta har de lagt klar ett spor. Dette har de ikke kostet selv. Om dette skal kobles på IC (Intercity) løper det på store kostnader for å løse dette. Bane Nor skisserer to muligheter, enten fortsatt å kjøre over Torstrand, eller i tunell med påkobling til IC under Byskogen. Det siste blir dyrt. Samtidig sier Bane Nor følgende:

Regional godstrafikk skal fortsatt gå på Sørlandsbanen, og ikke over Vestfoldbanen. Vestfoldbanen skal kun benyttes til lokal godstrafikk (lite omfang)

Lite trolig at de vil bruke mye penger på havnespor til Larvik Havn KF ut i fra dette. Samtidig er det kjent at Nasjonal Transportplan satser på havnen i Grenland hvor det er satt av mye penger til å utvikle Jernbanespor og godsterminal. Vestfold og Telemark blir snart ett fylke, og da tror jeg det blir satset på en havn. Grenland er jo allerede inne i NTP (Nasjonal Transportplan).

Etter mitt skjønn burde det allerede nå være klart at en godsterminal på Sika aldri kommer til å bli noe gullgruve, dersom man ser bort fra at Larvik Havn kan bruke tomta som lager for containere og annet. Jeg og BedreLarvik ønsker at denne tomta utnyttes til aktivitet som tilfører arbeidsplasser for kommunen vår.

Det er likevel mange politikere i kommunen som mener dette er en god ide, og kjører på med ideer som å gjøre Larvik Havn til et stort logistikk-knutepunkt. Logistikknutepunkt må bety at man ønsker store lagerhaller og lignende på havna og i dens nærhet. Det snakkes om fine ting som Jyllandskorridor og samarbeid med Hirtshals. Ta en titt på Nordsjøterminalen i Hirtshals. eller godsterminalen. Godsterminalen er vel omtrent tom? Nordsjøterminalen som er plassen båtene legger til er vel mest egnet for fiskebåter. Tror ikke det finnes en havnekran der en gang. Ellers argumenteres det for at dette er så veldig miljøvennlig. Tenker man miljø vil det nok ha betydelig mer effekt å se på noen av båtene som anløper havnen. Der snakker vi om store ugreie utslipp. Det er i beste fall symbolpolitikk å snakke om at en godsterminal vil ha noe som helst miljøeffekt.

Det går antagelig minst 15 år før IC er en realitet uansett hvor stasjonen havner. Om Sika terminalen noen gang blir realisert lurer jeg på hva som skal lastes på disse togene?

Vil vi virkelig dette? Sika tomta ligger flott til. Det er førsteinntrykket av Larvik for tusenvis av mennesker som ankommer Larvik og drar fra Larvik med Superspeed hver eneste dag. Larvik Havn var veldig tydelige i forrige runde på at en terminal på Sika tomta ikke vil skape en eneste ny arbeidsplass. Forrige uke åpnet Thansen, som en av tre nye aktører i nybygget ved siden av ByggMax, sin butikk på motsatt side av Elveveien for Sika. Her er det i følge ØP 3 heltidsansatte pluss et antall deltidsansatte. Altså betydelig flere enn det som er intensjonen med en terminal på Sika. Power og Rustad skal inn i samme bygget, sånt skaper arbeidsplasser. Tenk hva som kan skapes på Sika tomta om vi er villige til å tenke nytt?

Jeg ønsker et BedreLarvik for oss alle da må vi skape arbeidsplasser og sette kommunens innbyggere først! Satse på næringer som gir arbeidsplasser! Turisme skaper også arbeidsplasser, og vi må for all del ikke gjøre det vi kan for å skremme tilreisende vekk med å la den første opplevelsen av Larvik være å kjøre rett igjennom en godsterminal. En terminal som ikke gir noe ekstra til Larvik kommune.

Som listekandidat for BedreLarvik vil jeg gjøre mitt beste for å stoppe etableringen av en godsterminal på Sika Tomta. Den kan brukes til så mye annet, som til overmål ikke skaper nye konflikter med innbyggere i Larvik kommune, og utnytte området på en måte som kan leve i fred og fordragelighet med gravlund som nærmeste nabo.

Benytter samtidig anledningen til å ønske alle og enhver et godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags