Gå til sidens hovedinnhold

Bane Nor: – Vi opplever dessverre at det kun er den eldre del av befolkningen som engasjerer seg

Artikkelen er over 4 år gammel

Nå håper de at at framtidens brukere av ny jernbane vil møte selskapet og komme med spørsmål og innspill.

Mandag vil larviksfolk få svar på hva de lurer på om ny Intercity-jernbane til og gjennom Larvik. Da stiller nemlig Bane Nor med planleggere og saksbehandlere til åpen kontordag i ByLab i Larvik sentrum sammen med Larvik kommune.

– Det er viktig med innspill fra folk med gode lokalkunnskaper. Jeg håper mange kommer og vil snakke med oss om planleggingen. Vi skal forsøke å besvare de spørsmålene som kommer. Men husk at det er tidlig i planleggingsprosessen. Det er derfor mye vi foreløpig ikke har svar på, understreker planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Sliter med å nå de unge

Solhaug sier til Østlands-Posten at hun håper at også unge mennesker vil ta turen til den åpne dagen for å få informasjon og komme med innspill.

– Vi opplever dessverre at det er den eldre del av befolkningen som engasjerer seg når det gjelder planer og konsekvenser for ny jernbane, sier hun.

– Ny jernbane og ny stasjon står jo faktisk ikke klar før tidligst i 2032, og vi ønsker å få innspill fra de generasjonene som skal bruke det nye tilbudet. Vi sliter litt med å få kontakt med tenåringer og unge voksne, og oppfordrer disse til å holde kontakt med oss. Vi planlegger også spesielle tiltak i forhold til å informere disse gruppene, sier hun.

Les også: Sjekker ut «verdens verste grunnforhold for jernbane»

De siste månedene har det kommet svært mange spørsmål og kommentarer i ØPs spalter om valg av traseer, stasjonsplasseringer, og i forhold til sentrum - ikke minst om hvorfor plassering på Bergeløkka ikke kan velges.

Bane Nor understreker at valgene som nå er gjort er i henhold til Stortingets krav om at det skal etableres togtilbud med kort reisetid og flere avganger. I tillegg skal det jobbes for at regionen gjøres mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger, og at InterCity skal bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter. En ny jernbaneløsning skal også øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Kun to aktuelle stasjonsvalg

Før jul vedtok Larvik kommune planprogram for strekningen Furustad-Larvik. Det betyr at Bane NOR nå skal utrede to alternativer: Stålakerkorridoren og Verningenkorridoren, i tillegg til to mulige stasjonslokaliseringer i Kongegata og Indre havn.

Les også: Frykter at Bøkeskogen vil bli ødelagt

Bane Nor skal bruke 2018 til å utrede og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene i Larvik, etter at de andre tidligere utredede stasjonsvalgelene er skrinlagt.

Bane Nor skal levere en utredning som ser på både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi.

– Å planlegge og å bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Dette er et stort puslespill som skal settes sammen. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. Derfor har vi en stor jobb foran oss med å utrede korridorene og stasjonsløsningene i planprogrammet, sier Solhaug.

Les også: Derfor må jernbanestasjonen ligge i, eller nær sentrum

Flere høringer

Det er politikerne i Larvik kommune som til sjuende og sist skal vedta planene for Intercity-løsning til og gjennom Larvik.

Planprogrammet, som angir hvilke korridorer som skal vurderes og utredes, er allerede vedtatt, og så skal kommunedelplanen, hvor korridor velges, og reguleringsplan som bestemmer nøyaktig plassering av dobbeltsporet innenfor korridoren vedtas.

Alle planene blir lagt ut på høring, og kommunedelplanen vil trolig bli lagt ut vinteren 2019. Reguleringsplanen vil det imidlertid ta ennå noen år før folk og næringsliv kan si sitt i høringsuttalelser.

Målet er, ifølge Bane Nor, at kommunedelplanen kommer til politisk behandling i desember i år, og at den vedtas av kommunestyret sommeren 2019.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.