Åke Berg tegner seg inn i debatten om jernbaneløsning: – Å få et slikt monster av en konstruksjon midt i Larvik ville blitt knusende

Kunstneren Åke Berg bruker bilder i jernbanedebatten. Han karakteriserer en eventuell brokonstruksjonen over Indre havn som et monster som vil knuse byens ansikt mot havet.