Har ikke innsigelser på jernbanealternativene: – Vi skal klare å finne gode veiløsninger

Statens vegvesen vil følge anleggsarbeidet med ny jernbane tett, slik at bilister og innbyggere ikke rammes unødvendig.