Avlyser mekling om jernbane: – Beklagelig

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ser ingen hensikt i å mekle om jernbanetrasé mellom Sandefjord og Larvik, fordi situasjonen er så fastlåst.