Når temperaturen stiger

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDenne uka går høringsfristen ut når det gjelder ny jernbane gjennom Larvik. Debatten i ØPs kanaler og i sosiale medier øker, og det gjør også temperaturen. Noe annet er heller ikke å vente. Det er snakk om en av de viktigste avgjørelsene som skal tas i vårt lokalsamfunn i vår tid.

Engasjement og meningsbrytninger er både flott og viktig. Det samme er ordvalg og fargelegging av det som bringes inn i den offentlig debatten. Og når temperaturen stiger, og avgjørelser nærmer seg, så ser vi også i denne debatten, som mange ganger før, at ord kommer litt ut av et godt spor.

Om man er uenig i mangt og mye, så må en legge til grunn at engasjerte mennesker er nettopp det fordi de bryr seg. At de er patrioter på vegne av både seg selv og et lokalsamfunn. Og at de klart mener og forfekter hva de oppriktig synes er best.

Det som dessverre preger stadig flere ytringer, er at «de andre» da verken tenker på lokalsamfunnet eller er patrioter, og at de karakteriseres deretter. Ja, endog som dumme og med ord som er langt verre.

Når debatten nå skal rulle videre, er det å håpe at dette dempes, aller helst forsvinner. At innlegg mer handler om saklige argumenter enn nedlatende karakteristikker av andres person og meninger.

Vi i ØP får vår del av dette. Ikke minst fordi undertegnede for lengst har signalisert sin mening. Det stilles også jevnlig spørsmål rundt nettopp dette. At det er galt av en avis og en redaktør å mene noe i en slik sak.

For å gjenta meg selv; dette er en del av min jobb, og ØPs rolle og samfunnsoppdrag. I alle tider har redaktører og aviser hatt meninger. Særlig viktig er det å ha det når saker er av stor betydning. Som denne.

Så har vi andre viktige oppgaver. Det handler om, gjennom redaksjonelle saker, å fortelle om hva som skjer. Både gjennom å være til stede og lage saker fra der beslutninger tas, det være seg i kommunestyret eller på framlegg og folkemøter i regi av aktører, da i særdeleshet Bane NOR og kommunen, eller i andre sammenhenger.

Og selvfølgelig lage selvstendige reportasjer. Snakke med berørte mennesker, ta for oss innspill og høringer som kommer, og finne gode reportasjer som er med på å gi en så god bakgrunn som mulig. Og jeg kan love at vi her bestreber oss hver dag på å gjøre det på best mulig måte. Og da er det like viktig å se på konsekvenser rundt både Kongegata- og Indre havn-alternativet. At det er sterke meninger om hvordan vi klarer det, er helt naturlig.

Vi har ingen mulighet til å være overalt eller lage alle saker. Derfor vil det alltid være en prioritering av saker. Både med bakgrunn i hva som er de viktige sakene, og hva vi vet våre lesere finner interessant å lese. Og vi vil gjerne få innspill fra mange om saker vi bør se på.

Den tredje oppgaven vi har, er å være en arena for debatten. Og nettopp i det lyset er det igjen viktig å peke på det jeg innledet med, at vi alle bestreber oss på å holde argumentasjonen saklig og, som det så ofte sies på folkelig vis, «ta ballen og ikke mannen». Ikke så å forstå at debatten skal være tannløs, langt ifra, men en mening blir ikke sterkere av at hele fargepaletten brukes. Men går noen over streken, så er det både vår jobb og plikt å luke ut disse.

Dessuten det å håpe at flere «nye» stemmer kommer fram. For er det noe den offentlige debatten trenger, ikke minst i denne saken, så er det et større mangfold i meningene. Særlig fra yngre mennesker. Og igjen til tone og innhold; vi vet at mange kvier seg for å gå inn i offentlige debatter nettopp fordi forholdene rundt dette er som de er.

Og selv om det ikke er trykke- eller publiseringsplikt på alt som sendes inn, så skal vi så langt det lar seg gjøre legge ut det som kommer, etter tur. Selv om det er gjengangere og repetisjoner på allerede publiserte meninger.

Like klart er det at nettopp nye stemmer og innfallsvinkler vil bli prioritert, selvfølgelig helt uavhengig av hva de mener.

Til slutt noen ord om det innstikket som ble distribuert med ØP sist uke, «Ja til åpen sjøfront». Som skrevet tidligere, så beklager ØP at det ikke var klart markert hvem som sto bak brosjyren. Det burde vi ha oppdaget og gitt tilbakemelding på til dem som sto bak.

Nå er det ikke noe nytt at ØP distribuerer brosjyrer, reklameaviser osv. Det har vi gjort i mange år, og det er en tjeneste vi tar betalt for. På lik linje med andre distributører, som for eksempel Posten. Så lenge innhold og budskap er innenfor akseptable etiske retningslinjer, som denne brosjyren definitivt er, så er både interessegrupper og foreninger velkomne til å ta kontakt med oss.

Artikkeltags