Tore Tønder har i ØP for fredag et glimrende innlegg om nu jernbanetrasé og jernbanens funksjon. Han peker på at Vestfoldbanen i framtida vil bli en del av den nye Sørlandsbanen. Dvs at Larvik blir en av stasjonene på strekningen Oslo-Stavanger. Togene vil fare fram med 200–250 km i timen, og fordi det tar mye energi og tid å få et tog på flere 100 tonn ned fra 200 til 0, og opp igjen til 200 km/t, vil det bli få stopp. Lokaltrafikken må bussene ta seg av.

Stasjonen bli altså en trafikkterminal, hvor tog, busser, drosjer og private kjøretøyer møtes. En terminal krever gode og raske adkomstveier, rikelige arealer for oppstilling av busser og drosjer, og rikelige arealer for parkering. I vår kommune er trolig sentrum det dårligste alternativet en kan finne med hensyn på disse faktorene. Samtidig er det det dyreste alternativet, fordi en må fjerne en rekke bygninger og skjære tvers gjennom infrastruktur som gater, strømledninger og vann- og kloakkledninger.

Jeg forstår absolutt ikke hva som har fått Larviks politikere til å gå inn for en stasjon i sentrum, særlig ikke når det store flertall av de næringsdrivende i sentrum ikke ønsker å ha stasjonen der. Ennå er det ikke for seint å snu.