I distriktsnyhetene Vestfold Telemark 6/4 kl. 19.45 var det et innslag om erstatning for de boliger som må rives ved Kongegata-alternativet.

Vanlig praksis fra Bane NOR er at det høyeste alternativet av markedsverdi eller bruksverdi legges til grunn for erstatningen, men det kan også komme på på tale å legge gjenanskaffelsesverdien for tilsvarende bolig til grunn. I og med at det er Bane Nord som har hele ekspropriasjonssaken, vil erstatningsbeløpet være en sak mellom dem og de berørte boligeiere.

Ordføreren kunne ikke på direkte spørsmål svare på om hvilket prinsipp som ville bli lagt til grunn eller redegjøre for regelverket, men sa at forutsetningen hadde vært at ingen skulle komme dårligere ut.

Betyr dette at beslutningen om plasseringen av stasjonen i Kongegata er tatt uten at erstatningsspørsmålet er avklart på forhånd?