Takk til Hans Weldingh (ØP 11/3-23) for et konstruktivt bidrag til plan for jernbaneutvikling i Larvik.

Selvfølgelig har han rett. Rett i at jernbanen bør legges over Farriseidet, bak Bøkeskogen og Nanset og videre over Lågen mot Sandefjord. Jernbanetraseen bør så langt det lar seg gjøre «gå i flukt» med E18 langs denne strekningen.

Vi vil ikke rasere Larvik sentrum med en jernbanetrasé over torget og Jegersborg med en evt. jernbanestasjon i Kongegt. Jernbanestasjonen kan enten plasseres i nærheten av Nanset eller Farriseidet. Det er urovekkende at alternativet med Kongegata faktisk er seriøst vurdert av våre folkevalgte politikere.

Å flytte jernbanen fra Torstrand til sentrum er å beslutte noe lignende som ble vedtatt for snart 150 år tilbake da vi først fikk jernbane til Larvik. Torstrand ble blant annet delt i to av denne, og folk i bydelen måtte lære seg å leve med støyen.

Hva er det som motiverer kommunepolitikerne i byen vår til å følge Regjeringens henstilling om sentrumsnære jernbanestasjoner såpass slavisk?

Her i Larvik er det spørsmål om skjønn, og befolkningen enes for en stor del om at det bør bli noenlunde slik Hans Weldingh skisserer. Dette med fremtidige planer for og endring av jernbanetraseen innebærer store konsekvenser for oss alle.