På lokaltv Vestfold/Telemark får finansministeren spørsmål om dobbeltspor på Vestfoldbanen. Blikket flagrer og gliset stivner i munnvikene. Svaret er kostelig: «Vi kan f eks bygge krysningsspor mtp økt frekvens på avgangene». Som om det er noe sak liksom. Er det Senterpartiets politikk eller er det regjeringens? Uansett så bidrar det til kaos og ytterligende forventninger til regjeringens planer om norsk jernbane.

Ellers sakser jeg fra Jernbanedelen i Hurdalsplattformen:

«Bygge flere krysningsspor og dobbeltsporparseller og utbedre flaskehalser for å få bedre hyppighet og regularitet på togtilbudet mellom landsdelene».

«Opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity».

God dag mann økseskaft.