Med fargerike illustrasjoner får vi se hvordan det kan bli på stasjonen i Kongegata, med parkanlegg, tunnelåpning, skinner og tog. På kartskissene er stasjonen plassert med tunnelen i Bøkkerveien (Fjellgata), ca. 23 meter over havet (målt med Kartverket: norgeskart.no).

• Med toget fra Porsgrunn blir dette en pen «endestasjon». For tunnelen er et blindspor, og fører ingensteds. Toget kan ikke komme videre!

• Tunnelen med skinner og tog fra Sandefjord kommer ut i Kongegata mange meter lavere, hele 7–10 meter under perrongen til Porsgrunn-toget.

Toget som kommer fra Lågen i tunnel, går under Haraldsgate noen meter opp fra Prinsegata. Gatenivået der er 25 moh. (norgeskart.no). Jeg har ikke eksakte tall, men hvis vi antar at selve tunnelen er sju meter høy og vi trenger fem meter masse over for å gi plass til vann, kloakk, strøm og andre kabler, vil skinnene ligge ca. 12 m under gatenivå. Det vil si at ca. 13 moh.

Hvis det er ønskelig at skinnegangen går vannrett videre, vil den da komme ut i Kongegata/Bøkkerveien 13 moh. Dette er slett ikke der stasjonen er tegnet, men 10 m lavere. Lar vi skinnegangen stige maksimalt tillatt (1,25 %) fra Haraldsgate til Kongegata, vil den komme ut ca. tre meter høyere opp. Men fortsatt langt under plattformen som er planlagt 23 moh., det vil enda være ca. sju meter opp dit.

Er det noe jeg har misforstått, har jeg regnet feil – eller er stasjonens plassering en gedigen flause?

Les alle leserinnlegg på ØPs debattsider