Slik danker Smiths venner ut konkurrentene med dugnadsarbeid

DUGNADSAPP: Smiths venners egne dugnadsapper Japp og MyEvent brukes når frivillige skal organiseres til å tjene inn penger til utbyggingen av Oslofjord Convention Center.  Foto: Skjermdump/illustrasjon Niels Torp Arkitekter

DUGNADSAPP: Smiths venners egne dugnadsapper Japp og MyEvent brukes når frivillige skal organiseres til å tjene inn penger til utbyggingen av Oslofjord Convention Center. Foto: Skjermdump/illustrasjon Niels Torp Arkitekter

Av

Dette er appene Smiths venner styrer sine frivillige med.

DEL

(Nettavisen) Da Arbeidstilsynet i februar i fjor kom på uanmeldt besøk på restauranten Njord i Horten, oppdaget tilsynet at ulønnede arbeidere fra daværende Smiths venner-selskapene Dal Gård og Adal Multiservice jobbet på spisestedet.

Nylig påla Arbeidstilsynet selskapene å gi de frivillige lønn, skriftlig arbeidsavtale og timelister etter at tilsynet fant at virksomhetenes praksis brøt med arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsregelverket. Selskapene deler ikke Arbeidstilsynets syn i saken, og har klaget på vedtaket.

Ifølge Arbeidstilsynet, benytter Brunstad Kristelige Menighet i stor grad frivillige og ulønnet personale til å gjøre jobber til inntekt for menigheten. Dette mener Arbeidstilsynet fører til en urettferdig konkurranse, og skriver i rapporten at praksisen kan gjøre at Smiths venner-selskapene utkonkurrerer bedrifter som forholder seg til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Bruker egne apper

Systemet som kobler de frivillige til Smiths venners aksjeselskaper, er appene Japp (for IOS) og MyEvents (Android). Ifølge Arbeidstilsynet ble de Smiths venner-utviklede appene av de frivillige på restauranten Njord kalt en ressurspool hvor man kunne melde seg på dugnad, registrere timer, samt ringe og sende meldinger med andre med samme applikasjon.

Etter at et Smiths venner-selskap har vunnet en jobb, legger de ut jobben på appen – hvor frivillige melder seg opp. Ifølge beløp avisen Gjengangeren viser til, kan frivillige under 18 år tjene 100 kroner per time, mens de over 18 kan innkassere 150 kroner timen. «Lønnen» vokser til 250 kroner i timen når arbeidet foregår på nattetid, ifølge Gjengangeren.

BKM Horten-forstander Per Østern avviser ikke beløpene til Nettavisen Økonomi, men vil heller ikke gå inn i detaljene.

– Ingen får lønn for sin frivillige innsats, men verdiskapningen måles slik at det enkelte medlem kan se hvor mye de bidrar. Ingen av de frivillige får noen personlige fordeler eller verdier ut av fellesskapet for innsats – alt kommer den ideelle stiftelsen som eier selskapene til gode, sier Østern.

Forstanderen bekrefter imidlertid at Smiths venner tjener mer penger når de frivillige jobber på nattetid.

– Dersom noen bidrar med innsats på ubekvemme tider, gir dette en større verdiskapning til selskapene, og da får den enkelte bidragsyter også informasjon om dette. Det gjør det motiverende å være med og bidra når en ser verdiskapningen som kommer det ideelle formålet til gode, sier Østern.

(saken fortsetter under bildet)

Brunstad Christian Churchs konferansesenter på Stokke er allerede massivt. Kronerullingen kalt Aksjon 2020 blant de frivillige i menigheten skal gjøre enda større. Dette bildet ble tatt i 2005. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Brunstad Christian Churchs konferansesenter på Stokke er allerede massivt. Kronerullingen kalt Aksjon 2020 blant de frivillige i menigheten skal gjøre enda større. Dette bildet ble tatt i 2005. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Brunstad Christian Churchs pressekontakt Berit H. Nilsen understreker i en e-post til Nettavisen Økonomi at ingen frivillige presses til å jobbe, og at menigheten legger store ressurser i å sikre at virksomheten driver etter gjeldende lover og regler.

– BCC har, i likhet med store deler av frivilligheten i Norge, valgt å ha en offensiv tilnærming til det å bruke teknologi og forenkle hverdagen til de som ønsker å bidra med frivillig innsats for sin hjertesak. Vi er velorganiserte, og er stolte av vår lange tradisjon i å yte frivillig innsats for fellesskapet, skriver Nilsen.

Betalingene går ikke til de frivillige selv, men inngår som bidrag til det store målet, «Aksjon 2020». Aksjon 2020 er navnet på innsamlingsaksjonen til prosjektet Brunstad i Stokke, eller Oslofjord Convention Center. Som sistnevnte selv skriver i sin brosjyre, skal Oslofjord gå fra å være stort til å bli kjempestort de neste årene ved hjelp av milliardinvesteringer i området. Ved hjelp av gaver, donasjoner og frivillig arbeid i fondet «Aksjon 2020», vil Smiths venner bygge Europas ledende konferansesenter.

Flere måter å yte på

I snitt fikk menigheten inn 28.400 kroner per medlem i 2017. Totalt kom gave- og kollektinntektene til menigheten på 337,4 millioner kroner. I sitt brev til Arbeidstilsynet skriver Dal Gård at dugnader annonseres i systemet MyShare, der en enkelt kan få oversikt over hvor mange som melder seg på, hvor lenge hver enkelt medlem jobber og utviklingen i medlemmenes egen bidragsplan.

Ifølge Arbeidstilsynets opplysninger, får medlemmer i Brunstad Kristelige Menighet fastsatt et beløp i Myshare, som skal være deres bidrag til menigheten. Tilsynet skriver at størrelsen på summene varierer etter medlemmenes alder, hvorvidt de går på skole og om de er lønnsmottakere.

Frivillig dugnadsarbeid er bare én av måtene medlemmene kan bidra økonomisk, og dugnadsarbeiderne skriver under på en frivillighetserklæring for menigheten:

Dal Gård anslår selv til Arbeidstilsynet at det er omtrent 200 personer som har skrevet under på denne frivillighetserklæringen. Foto: Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet

Dal Gård anslår selv til Arbeidstilsynet at det er omtrent 200 personer som har skrevet under på denne frivillighetserklæringen. Foto: Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet

Rema leide inn fra Adal Multiservice: – Sterkt beklagelig

Reitangruppen og Rema 1000 er blant dem som har brukt Smiths venner-selskapet Adal Multiservice til ulike oppdrag. Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, bekrefter at konsernet har hatt kjennskap til at Adal Multiservice var tilknyttet menigheten, men var ikke kjent med de ferske påleggene fra Arbeidstilsynet.

– Vårt regionkontor har hatt kontakt med Adal Multiservice og har kjennskap til at de har tilknytning til menigheten, men ikke kunnskap om at de bryter arbeidsmiljøloven. Selskaper vi samarbeider med skal selvfølgelig følge lover og regler, og det er sterkt beklagelig dersom Adal Multiservice ikke har gjort dette. Regionkontoret følger opp Adal Multiservice og at arbeidsmiljøloven blir fulgt, skriver Fossum en melding til Nettavisen Økonomi.

– Slår seg til ro

– Da Arbeidstilsynets rapporter ble kjent valgte Redningsselskapet/Njord å avslutte avtalen med menigheten. Har dere en kommentar til det? Frykter dere at andre aktører enten vil trekke seg eller la være å leie inn tjenester fra menigheten igjen?

– Selskapenes erfaring er at aktører som spør om dette slår seg til ro etter at selskapene har forklart hvordan dette fungerer. Mange av henvendelsene er basert på til dels medieskapte misforståelser, sier styreleder Knut Østern i Dal gård og Mathias Vetsch i Adal Multiservice i et fellessvar.

Østern og Vetsch har tidligere uttalt at all innsats er frivillig.

– Det er riktig at den frivillige innsatsen er godt organisert, men selskapene kan ikke se at det er problematisk eller har betydning for saken, sa Østern og Vetsch nylig til Nettavisen.

Da kommenterte de Arbeidstilsynets anførsler om at bruken av frivillig og ulønnet personell kan fører til at dette utkonkurrere de øvrige virksomhetene på pris i den aktuelle bransjen og området.

Artikkeltags