Kommuneøkonomien i Norge er generelt svært god, men i Larvik smaker vi nå virkningen av mange års unnlatelse og dårlig politisk styring. Enkelte politikere på venstresiden er synes det da er enklere å foreslå eiendomsskatt fremfor å ta utfordringene der de egentlig ligger. Larvik burde tilpasse sin aktivitet til prioriterte oppgaver som skal utføres og utføres godt: Å levere service til innbyggere og næringsliv. For å få til dette må vi gjøre nødvendige strukturelle endringer. Dagens flertall med Ap i spissen har ikke villet ta tak i disse utfordringene.

Når kommunen ikke evner å skape nødvendige inntekter for å opprettholde tjenesteproduksjon og service til innbyggerne, er det lite sannsynlig at eiendomsskatt vil være et klokt trekk. Eiendomsskatt vil redusere tilflytting og etablering i vår kommune. De som har hatt eiendomsskatt i Vestfold har alle vedtatt å avvikle ordningen fra 2020. Larvik kan ikke som eneste kommune i Vestfold med innføring av eiendomsskatt påregne å fremstå særlig attraktiv for nytt næringsliv eller flere innbyggere.

Debatten om eiendomsskatt begrenser seg til valgkamptid i Larvik, heldigvis. Eiendomsskatt gir ikke mening så lenge flertallet ikke makter å styre økonomien etter en ansvarlig linje. Å øke kommunens inntekter ved å straffe innbyggere og næringsliv vil ikke gjøre situasjonen bedre. Snarere tvert imot: Politikerne gjør seg avhengige av økte skatteinntekter for å opprettholde høyt offentlig forbruk.

Det er intet realistisk alternativ til modige og kloke politiske beslutninger.