Den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina, samt sanksjonene som er blitt innført, gjør at Jotun har besluttet å stanse virksomheten i Russland på ubestemt tid.

– Vi har vært etablert i Russland lenge. Vi har et godt team og en moderne fabrikk i landet. Ut fra en totalvurdering, finner vi det både riktig og nødvendig å stenge virksomheten, sier Jotuns konsernsjef Morten Fon.

– Jotun er dypt bekymret for de humanitære konsekvensene av den pågående krisen, fortsetter han.

Jotun har vært etablert i Russland siden 1989, og har hatt egen produksjon der siden 2017. Med mer enn 300 ansatte i landet, står Russland for mellom 2 og 3 prosent av konsernets samlede omsetning.

Jotun har verken en juridisk enhet eller fysiske anlegg i Ukraina. Selskapet har imidlertid fire ansatte i landet. Sikkerheten til medarbeiderne i Ukraina og Russland er nå Jotuns hovedprioritet.