Kaller inn til ny pressekonferanse om koronasituasjonen