Kaller tilbake flere brødvarer: – Kan være skadelig over tid

To ulike brødvarer er tilbakekalt etter funn av høye doser etylenoksid i sesamfrø.