Grønnalger, blågrønnalger og mye annet grums herjer i bade- og fiskevannet på Åsrumvannet. Man trenger ikke å utbrodere særlig, da alle brukere nok synes dette er vemmelig og trist. Farlig kan det også være, for folk og fe.

Årsakene til forurensingen vites ikke fullt ut av oss menige, men sig fra landbruket kan vel tenkes å være en stor synder.

I min ungdom, for 40 år siden, gjennomførte jeg dykk i dette vannet. Da kunne sikten langs bunnen være rundt 15–20 meter, men alt var jo så mye klarere den gang. I fjor måtte jeg gjennomføre et par arbeidsdykk i samme område. Etter mindre enn 2 meter nedstigning, kunne jeg knapt se egne hender. Da dykkene ble dypere enn 2 meter ble det totalt svart. De nødvendige oppdragene ble gjennomført med lukkede øyne, like greit. Men det er ikke greit. Spørsmålet er om «noen» kan ta tak i dette, og om noe i det hele kan gjøres.

Vi krysser fingrene for badende, fisker, fiskere og andre brukere, ikke minst gjester ved Melø camping.