Kan bli aktuelt å innføre bålforbud tidligere enn 15. april

Brannsjef Jan-Olav Vagle ved Larvik brann og redning frykter det nå kan oppstå branner i naturområder langs kysten.